E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHDHL: výživa, obezita a metabolická onemocnění – výzva pro mezinárodní projekty

V rámci iniciativy A Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů „Impact of Diet, Food Components and Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases“ (METADIS). Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 2. 4. 2019.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti žádosti.

Maximální délka projektu je 3 roky. Do projektu může být zapojeno 3 až 6 partnerů z minimálně 3 zemí zapojených do výzvy; pokud alespoň 1 nebo alespoň 2 partneři budou z ČR, zvýší se maximální počet partnerů na 7 respektive na 8. Z jedné země mohou být zapojeni maximálně 2 partneři. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Z ČR se mohou zapojovat pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí, míra financování je 100% pro nehospodářskou činnost. Předpokládá se, že z ČR budou financovány přibližně 2-3 účasti.

Výzva podpoří projekty zaměřené na vliv složek potravy na nadváhu a s ní spojená metabolická onemocnění.

Současně se výzva zaměří na podporu začínajících výzkumníků (doktorandů a/nebo postdoků) zabývajících se výzkumem v oblasti potravin, výživy a zdraví. Každý projekt bude muset zahrnovat aktivity na podporu těchto výzkumníků – například jejich návštěvy mezi partnery v konsorciu, a dále plánovat cestovní náklady pro alespoň jednoho začínajícího výzkumníka z každé zapojené instituce na career development training pořádaný HDHL.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím online systémuSoučasně musí čeští účastníci k datu uzávěrky odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Čestné prohlášení, podpis rozpisu způsobilých nákladů a odeslání těchto dokumentů na MŠMT zajistí Oddělení projektového řízení, nicméně je nutné oddělení kontaktovat (na ludmila.souckova@natur.cuni.czco nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné všechny administrativní náležitosti zajistit včas.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 6. 2. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 06.02.2019 13:25

Akce dokumentů