E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Greening the economy – suroviny, sledování Země, rozvoj měst

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


V rámci programu Horizont 2020, části Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5 Climate) je otevřená výzva k podávání návrhů projektů Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). Nejbližší uzávěrka pro některá témata je 19. 2. 2019.

Některá témata mohou být zajímavá pro výzkumníky z oblasti surovin, sledování Země, rozvoje měst.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.

V části SC5 Climate jsou podporovány projekty řešené mezinárodními konsorcii  s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Výzkumným týmům, které nemají rozsáhlou zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Témata na roky 2018 – 2019

Pro Přírodovědeckou fakultu by mohla být zajímavá například následující témata
přehled všech témat najdete na stránce výzvy.
Je zde uveden i přibližný počet projektů, které mají být financovány – jedná se o velmi hrubý odhad, protože finanční alokace je často společná pro více podtémat. | Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení. | Informace o tématech s uzávěrkou prvního kola 27. 2. 2018 byly pro přehlednost odstraněny.

Téma s uzávěrkou 19. 2. 2019 (jde o uzávěrku prvního kola dvoukolového hodnocení).

Grantová schémata a způsob hodnocení

  • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
  • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.

Do akcí RIA a IA mohou projekty předkládat pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu.

  • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní projektový návrh.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 12. 2017.
Úprava 13. 12. 2017 (doplněn odkaz na informační den a na tabulku témat).
Úprava 28. 2. 2018 (smazány informace o tématech s uzávěrkou 27. 2. 2018).
Úprava 3. 7. 2018 (odkaz na zasílání novinek).
Úprava 27. 9. 2018 (videa a prezentace z informačního dne 2018 v Bruselu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 01.12.2017 18:10

Akce dokumentů