E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníH2020 výzva: Blue growth – mořský výzkum a inovace

V rámci programu Horizont 2020, části Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy (SC2 Food) se blíží uzávěrka výzvy k podávání návrhů projektů Blue growth. Uzávěrka je 23. 1. 2019.

Pro Přírodovědeckou fakultu jsou v této výzvě zajímavá témata z oblasti biologie – výzkumu moří a oceánů.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová) nebo Tomáš Palatý).

V přihlášce podávané prostřednictvím Participant Portal prosím přiřaďte k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz
(Praktické informace k podávání přihlášek do programu Horizont 2020.)

 • Call: Blue growth 
  – odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.)
 • Pracovní program části SC2 Food – navíc k plnému znění všech témat obsahuje celkový kontext, kritéria způsobilosti, hodnotící kritéria, informace o finančních alokacích.
 • Informace o SC2 Food pro české zájemce – novinky, akce, národní kontakt etc.
  Zajímá Vás konkrétní část programu Horizont 2020? Zaregistrujte se k odběru novinek od českých Národních kontaktů – viz „Zasílání novinek“ v dolní části stránky. (Po vyplnění e-mailové adresy můžete nastavit, které oblasti Vás zajímají.)
 • Videa a prezentace z informačního dne v Bruselu k tématům pro rok 2019 v části SC2 Food (25. 6. 2018).

Nadpisy v této aktualitě: Otevřená témata – Grantová schémata a způsob hodnocení.


Témata pro rok 2019 – uzávěrka 23. 1. 2019

(V případě dvoukolového hodnocení jde o uzávěrku prvního kola.)
Témata, která se zdají relevantnější pro Přírodovědeckou fakultu, jsou uvedena tučně.
Uvádím i přibližný počet projektů, které mají být financovány (jde o hrubý odhad na základě finančních alokací). Vysvětlení zkratek – viz Grantová schémata a způsob hodnocení.


Grantová schémata a způsob hodnocení

 • Research and Innovation actions (RIA): Interdisciplinární projekty zpravidla zahrnující aplikovaný výzkum. Financování 100%.
 • Innovation actions (IA): Interdisciplinární projekty zaměřené na přiblížení již existující inovace jejímu uplatnění v praxi. Financování 100% pro neziskové subjekty, 70% pro ostatní.
 • Coordination and support action (CSA): Podpůrné aktivity, například organizace sítí a platforem. V rámci projektů nelze financovat přímo výzkumné aktivity. Financování 100%.

Projekty typu RIA a IA mohou řešit pouze mezinárodní konsorcia řízená koordinátorem. Minimální podmínkou je účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, nejčastěji se konsorcia skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu. Projekt CSA může teoreticky předkládat i jen jeden subjekt, v praxi i tyto projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia (což vyplyne ze zadání tématu).

 • Single-stage evaluation: Předkládány jsou kompletní projektové návrhy.
 • Two-stage evaluation: Do prvního kola jsou předkládány zjednodušené projektové návrhy (části přihlášky, které se zaměřují na věcnou podstatu projektu). Pro projekty, které úspěšně projdou prvním kolem hodnocení, je třeba do druhého kola předložit kompletní návrh.

Kontaktní osoby na Přírodovědecké fakultě pro Horizont 2020:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).
Pokud máte jakékoli otázky k programu Horizont 2020, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 9. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 18.09.2018 09:50

Akce dokumentů