E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGA ČR: Standardní, Juniorské, Mezinárodní (a EXPRO) projekty – interní pokyny

Tato informace už není aktuální.  


Fakultní termín je stanoven na 1. 4. 2019.
Prosíme, pozorně si přečtěte příslušné interní pokyny – viz níž.
(Zveřejněny interně, pro otevření odkazu musíte být přihlášeni.)


Kontaktní osoba pro GA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Standardní projekty

Juniorské projekty

 • Interní pokyny pro podávání Juniorských projektů.
  Interní uzávěrka: 1. 4. 2019.
 • Předpokládaná doba řešení je 2 nebo 3 roky.
 • Navrhovatel musí splňovat podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení jeho titulu PhD. Zároveň ke dni vyhlášení soutěže (21. 2. 2019) musí mít navrhovatel absolvovanou postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul PhD, a to v celkovém trvání nejméně 180 dnů, přičemž tato stáž může být rozdělena na dvě kratší.
 • Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.

Mezinárodní projekty

Projekty EXPRO

 • Pro tyto projekty nebudou vydány interní pokyny. Pokud plánujete podání žádosti, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).
 • Předpokládaná doba řešení je 5 let.
 • Výše podpory je maximálně 50 milionů Kč za celou dobu řešení.
 • Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh ERC (European Research Council): V průběhu řešení projektu nebo nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení musí být podána žádost člena řešitelského týmu do jedné z hlavních ERC výzev s hostitelskou organizací v České republice.
 • Vyhlášení na stránkách GA ČR a zadávací dokumentace.
 • (Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 3. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 19.03.2019 15:10

Akce dokumentů