E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Synergy Grants 2020 – multidisciplinární projekty hraničního výzkumu

Evropská výzkumná rada – European Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Synergy Grants (ERC SyG). Tyto granty jsou určeny pro multidisciplinární projekty 2-4 vědců (a jejich výzkumných týmů). Projekty musí demonstrovat, že synergie mezi zapojenými vědci a jejich obory je pro projekt klíčová a slibuje dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Uzávěrka je 5. 11. 2019.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 57/2018 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 5. 10. 2019, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the Host Institution povinnou pro předkládající z Univerzity Karlovy jako Corresponding Host Institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Co nejdříve, nejpozději do konce srpna 2019 kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková nebo Tomáš Palatý), abychom společně naplánovali všechny potřebné kroky před podáním projektu – čím dříve nás kontaktujete, tím více Vám budeme moci být při přípravě projektu nápomocni.
 2. Zajistili, aby do 5. 10. 2019 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 3. Do 5. 10. 2019 zaslali (na tomas.palaty@natur.cuni.cz, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 4. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tenders Portal, uvedli:
  Your organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomas; Last name: Palaty; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: H2020 officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;
  Country: Czech Republic; Phone: +420 221951119

  Contact Person: Klara Sobotikova, klara.sobotikova@natur.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami prostřednictvím Funding & Tenders Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na tomas.palaty@natur.cuni.cz a klara.sobotikova@natur.cuni.cz).


ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitele (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

ERC SyG kladou důraz na propojování disciplín, oborů, jedinečných znalostí, a na nové radikální objevy v celosvětovém měřítku. Nemělo by jít „jen“ o klasický kolaborativní projekt nebo síť. Projekt předkládá společně skupina 2-4 Principal Investigators. Každý z těchto Principal Investigators musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced grant v závislosti na fázi své kariéry. (Podrobněji o SyG v pracovním programu, na str. 29 a 33).
Jeden ze zapojených Principal Investigators může působit v zemi, která NENÍ zemí EU ani asociovaná k programu Horizont 2020 – všichni ostatní Principal Investigators, včetně Corresponding Principal Investigator, musí působit v zemi EU nebo asociované k programu.

ERC SyG může být udělen až na 6 let s celkovým rozpočtem maximálně 10 milionů EUR (v odůvodněných případech lze získat další příspěvek až 4 miliony EUR na „nastartování projektu“ například pokud se Principal Investigator stěhuje ze země mimo Evropu nebo na nákup nutného vybavení).

ERC patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost v předposlední výzvě ERC SyG, která proběhla v roce 2018, byla 9% (výzva ERC SyG 2019 ještě není vyhodnocena).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator SyG projektu, který je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže příští 2 roky ucházet o ERC StartingConsolidatorAdvanced ani Synergy grantPrincipal Investigator SyG projektu, který je v prvním nebo ve druhém kole hodnocení „kategorie B“, se nemůže příští 1 rok ucházet o ERC Synergy grant.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 22. 7. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 22.07.2019 09:55

Akce dokumentů

Kategorie: