E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCONCERT-Japan: water management – výzva pro mezinárodní projekty otevřena

V rámci iniciativy European Interest Group CONCERT-Japan byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů na téma Smart water management for sustainable society. Uzávěrka je 14. 6. 2019.

Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT (účast ústavů Akademie věd bude financovat AV ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 2 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Příklady témat, na která se mohou projekty zaměřit:

  • basic research and development in materials science for advanced water treatment and reclamation processes using ozone/activated carbon or membranes and ceramic materials;
  • water quality monitoring and assessment for efficient operation control;
  • water reuse & recycle and resource recovery from wastewater for municipal, industrial and agricultural purposes;
  • energy saving and efficient technologies and systems in water processing including drinking water and wastewater treatment
  • comprehensive water resources (surface and subsurface water) and environmental management systems at the river basin scale;
  • prediction methods of water resources availability in terms of climate and land use changes.

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři z toho minimálně 1 z Japonska a 2 ze 2 různých evropských zemí zapojených do výzvy (Bulharsko, Česko, Francie, Litva, Německo, Polsko, Slovensko, Turecko); doporučuje se účast alespoň 4 různých zemí. Maximální doba řešení projektů je 3 roky. Předpokládá se, že celkem bude financováno 5 projektů.

Maximální míra financování pro české účastníky projektů je 100% uznatelných nákladů pro univerzity a výzkumné instituce (50% pro malé nebo střední podniky). Maximální rozpočet českého účastníka je 200 000 EUR na projekt a rok.
Uznatelné náklady a další specifické informace pro české účastníky financované MŠMT.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím portálu EIG_JC2019. Současně musí čeští účastníci projektů zaslat kopii přihlášky MŠMT prostřednictvím datové schránky.

Odeslání přihlášky prostřednictvím datové schránky zajistí Oddělení projektového řízení Přírodovědecké fakulty, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 16. 4. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 16.04.2019 13:55

Akce dokumentů