E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERA-Net Cofund – Gender-Net Plus: plánovaná výzva

V rámci iniciativy GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund se chystá vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů – výzva by měla být vyhlášena koncem prosince 2017.

Pokud plánujete podání projektového návrhu nebo účast na projektu koordinovaném jinou institucí, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Podpořeny budou projekty řešené mezinárodními konsorcii zaměřené na integrování poznatků o pohlaví a genderu do výzkumu. Do projektu budou muset být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 různých zemí zapojených do výzvy. Délka projektů bude až 3 roky.

Čeští partneři zapojení do těchto mezinárodních projektů budou pravděpodobně muset současně splňovat podmínky programu TA ČR ZÉTA (spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let).

Účast českých partnerů v projektech by měla být financována prostřednictvím programu TA ČR ZÉTA:
► Nejprve proběhne mezinárodní soutěž vyhlášená programem GENDER-NET Plus. Do této soutěže budou přihlášky podávat mezinárodní konsorcia, do nichž budou moci být zapojeni i čeští partneři – ti budou (pravděpodobně) současně odevzdávat TA ČR dokumenty týkající se jejich účasti v plánovaném projektu.
► Po vyhodnocení mezinárodní soutěže bude vyhlášena speciální veřejná soutěž programu TA ČR ZÉTA (vyhlášení je plánováno na říjen 2018). Do této veřejné soutěže budou moci podávat přihlášky pouze výzkumníci, kteří budou součástí konsorcií úspěšných v mezinárodní výzvě (aby byla finanční podpora jejich účasti v mezinárodním projektu formálně schválena).
(Zdroj.)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 13. 12. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 13.12.2017 12:30

Akce dokumentů