E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven

Je otevřená třetí výzva výzkumného fondu CELSA – CELSA Research Fund. Uzávěrka je 26. 10. 2018.

POZOR: Interní uzávěrka pro Univerzitu Karlovu je již 19. 10. 2018, do kdy je třeba zaslat kompletní návrh projektu včetně rozpočtu ke kontrole na ec@cuni.cz (v kopii prosím zašlete též na ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz) – projekty podané bez vědomí Oddělení projektového řízení nemusí být uznány jako způsobilé.

  • Vyhlášení výzvy.
  • Guide for Applicants – podmínky, náležitosti přihlášky atd.
  • O fondu CELSA na stránkách Evropského centra rektorátu Univerzity Karlovy.
  • Výzkumný portál KU Leuven, kde lze přehledně filtrovat mezi týmy a projekty dle tématu výzkumu (a poté případně vědce oslovit s žádostí o spolupráci na projektu CELSA).
  • Zájemci, kteří hledají partnera pro projekt, mohou poslat zprávu ohledně oblasti svého zájmu, tématu a odborných znalostí na contact@celsalliance.eu.

CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) je aliance KU Leuven a sedmi  středo- a východoevropských univerzit včetně Univerzity Karlovy. Do projektu financovaného z fondu CELSA musí být zapojeni alespoň 2 partneři (výzkumníci) ze 2 univerzit CELSA, přičemž minimálně 1 partner musí být z KU Leuven. Projektový návrh podává elektronicky partner z KU Leuven. Téma projektů není nijak omezeno.

Předpokládá se, že Univerzita Karlova podpoří v této výzvě maximálně 2 projekty (pokud úspěšně projdou hodnocením). Celkem by v celé CELSA „síti“ v této výzvě mělo být financováno cca 10-12 projektů.

Předpokládaný začátek řešení projektů je 1. 10. 2019. Délka řešení projektu je 2 roky. Projekt musí do 3 let od svého zahájení vést k podání společného projektového návrhu do programu Horizont 2020, jeho nástupce, nebo do obdobného programu.

Maximální rozpočet projektu se dvěma partnery je 120 000 EUR (90 000 EUR rozpočet partnera z KU Leuven, 30 000 EUR rozpočet partnera z další CELSA univerzity). S každým dalším partnerem (další zapojenou CELSA univerzitou) se maximální rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR.

Informace k rozpočtu projektu pro Přírodovědeckou fakultu

  • Z rozpočtu projektu řešitel z Univerzity Karlovy nemůže financovat: investice, hospodářskou činnost, občerstvení.
    (Pokud by nemožnost hradit z projektu investice byla zásadní překážkou v podání kvalitní přihlášky, pokusíme se najít řešení na úrovni dohody fakulty s rektorátem – je ale nutné kontaktovat Oddělení projektového řízení v dostatečném předstihu.)
  • Podíl nepřímých nákladů (režií) je stanoven ve výši 20% z celkových přímých neinvestičních nákladů projektu.
  • Příspěvek do sociálního fondu fakulty je stanoven ve výši 1,5% objemu nákladů projektu na mzdy (viz Opatření děkana č. 05/2017).

Kontaktní osoby
► Kontaktní osoba pro fond CELSA na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).
► Kontaktní osoba pro fond CELSA na rektorátě Univerzity Karlovy:
     Adéla Jiroudková z Evropského centra.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 11. 9. 2018.
Úprava 11. 9. 2018 cca 15:00 (doplněna interní uzávěrka rektorátu).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 11.09.2018 10:00

Akce dokumentů