E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVisegradský fond: minigranty pro mládež

Blíží se uzávěrka pro podávání žádostí o granty V4 Gen Mini-Grants Mezinárodního visegradského fondu (International Visegrad Fund). Nejbližší uzávěrka je 15. 11. 2023 (uzávěrky se opakují každoročně 15. března, 15. července, 15. listopadu).

Pokud plánujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 2 týdny před uzávěrkou, Zahraniční oddělení (Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.

Drafty projektových záměrů je nutné odevzdat prostřednictvím online systému nejpozději 2 týdny před uzávěrkou. Drafty poté projdou předběžným hodnocením a žadatelé jsou vyzváni k vyplnění kompletní žádosti.

Cílem projektů je podpora navazování kontaktů a spolupráce mladých lidí v rámci zemí V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), a to formou podpory krátkodobé mobility mladých lidí ve věku od 12 do 30 let. Projekty musí být zaměřeny na jednu z podporovaných tematických oblastí, pro Přírodovědeckou fakultu může být zajímavá například oblast SUSTAINABILITY AND RESILIENCE zahrnující mimo jiné zvyšování povědomí o klimatické změně nebo o ztrátě biodiverzity, komunitní ekologické projekty, a podobně.

Do projektů musí být zapojeny alespoň 2 země V4, účastnit se mohou také některé země sousedící se zeměmi V4 (Rakousko, Německo, Ukrajina). Maximální výše grantu je 10 000 euro. Částku lze čerpat jako tzv. „lump sum“ (fixní příspěvek daný počtem účastníků a dní strávených mobilitou) a lze z ní pokrýt náklady přímo spojené s realizací projektu (cestovní náklady, ubytování, vstupné, občerstvení, honoráře a podobně). Maximální doba implementace projektu je 6 měsíců, během kterých může proběhnout jedna či více krátkodobých (v řádu několika dní) návštěv či výměn.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 30. 5. 2023.
Upraveno 17. 7. 2023 (aktualizace data nejbližší uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 30.05.2023 09:50

Akce dokumentů

Kategorie: