E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshopy k programu Horizont Evropa (říjen 2022)

Technologické centrum AV ČR pořádá sérii workshopů zaměřených na podávání projektových žádostí a řešení projektů v programu Horizont Evropa. Jedná se o samostatné akce – je možné (a většinou i vhodné) zaregistrovat se pouze na některé workshopy, podle toho, o jaké informace má účastník zájem.

Pozvánka na sérii workshopů
– odkazy na stránky jednotlivých akcí s programy a registrací.

Workshopy:

 • Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
  5. 10. 2022 (10:00 – 15:00), Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu Research and Innovation Action nebo Innovation Action (projekty řešené mezinárodními konsorcii zaměřené na konkrétní témata zadaná programem) – a zatím nemají s přípravou takových projektů zkušenost. Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu, způsob hodnocení a zdroje informací pro žadatele.

   
 • Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa 
  10. 10. 2022 (10:00 – 15:30), Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace
  Workshop je určen pro výzkumníky a začínající projektové manažery. Budou představena pravidla pro sestavování rozpočtu a pro vyplňování finančních výkazů a specifika jednotlivých nákladových kategorií.
   
 • Duševní vlastnictví a smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa 
  11. 10. 2022 (9:00 – 12:30), online.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop představí základy ochrany duševního vlastnictví v projektech programu Horizont Evropa a smluvním dokumenty, které přípravu a řešení projektu doprovázejí.
   
 • Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa 
  12. 10. 2022 (13:00 – 16:30), online.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop představí doporučení pro psaní části „Impakt“ projektového návrhu a dokument Plan for dissemination and exploitation of the project's results, požadavky programu na využití výsledků a komercializaci, šíření výsledků a Open Science a komunikaci projektu včetně využití inovativních nástrojů komunikace.
   
 • Koordinace projektů Horizont Evropa 
  13. 10. 2022 (10:00 – 16:00), Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
  Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro budoucí (či potenciální) koordinátory projektů Horizont Evropa. Představí role v projektovém konsorciu, životní cyklus projektu, právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí, projektový management v praxi, změny grantové dohody a doporučení pro zpracování části „Implementace“ projektového návrhu.
   
 • Project Management Handbook 
  14. 10. 2022 (10:00 – 12:00), online.
  Pozvánka a registrace.
  Příručka pro projektové řízení je nezbytnou rekvizitou evropských výzkumných projektů. Sestavení příručky je zpravidla úkolem koordinátora a její kvalita je předpokladem správného řízení projektu. V rámci workshopu bude prezentována ukázka možné struktury příručky včetně doporučení k jejím jednotlivým částem (Řídící struktura projektu, Plán projektových prací, Spolupráce online, Řízení rizik, Řízení kvality výstupů, Monitoring a reportování, Finanční řízení a platby, Finanční pravidla a administrativní aspekty atd.). Akce volně navazuje na workshop „Koordinace projektů Horizont Evropa“.

Horizont Evropa

Horizont Evropa je aktuální evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací. Jeho součástí jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie, granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná výzkumná či inovační témata (projekty Research and Innovation ActionsInnovation Actions, Coordination and support actions) nebo granty zaměřené na posílení výzkumu v tzv. Widening zemích, mezi které patří i Česko (projekty Twinning, ERA Chairs, ERA Talents etc.).
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 5. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 05.09.2022 09:40

Akce dokumentů