E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWorkshopy k Horizontu Evropa (podzim 2021)

Technologické centrum AV ČR pořádá sérii workshopů zaměřených na podávání projektových žádostí a řešení projektů v programu Horizont Evropa.

Pozvánka na podzimní sérii workshopů
– odkazy na stránky jednotlivých akcí s programy a registrací.

Pro Přírodovědeckou fakultu by měly být relevantní především následující akce:

 • Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa 
  14. 9. 2021 (9:30 – 12:00), online. Pozvánka a registrace.
  Fakultní aktualita k této akci.

   
 • Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa 
  7. 10. 2021 (10:00 – 14:00), Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha.
  Pozvánka a registrace. 
  Workshop je určen pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na zpracování kvalitního návrhu projektu typu Research and Innovation Action nebo Innovation Action (projekty řešené mezinárodními konsorcii zaměřené na konkrétní témata zadaná programem). Budou podrobně probírány jednotlivé části návrhu projektu, způsob hodnocení a zdroje informací pro žadatele.
   
 • Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa 
  11. 10. 2021 (10:00 – 15:30), online. Pozvánka a registrace.
  Workshop představí pravidla pro sestavování rozpočtu a pro vyplňování finančních výkazů, specifika nákladových kategorií a změny oproti předchozímu rámcovému programu Horizont 2020.
   
 • Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa 
  12. 10. 2021 (9:00 – 13:00), online. Pozvánka a registrace.
  Workshop představí doporučení pro psaní části „Impact“ projektového návrhu a dokument „Plan for dissemination and exploitation of the project's results“, požadavky programu na využití výsledků a komercializaci, šíření výsledků a Open Science a komunikaci projektu včetně využití inovativních nástrojů komunikace.
   
 • Koordinace projektů Horizont Evropa 
  13. 10. 2021 (10:00 – 16:00), online. Pozvánka a registrace.
  Workshop je určen pro budoucí (či potenciální) koordinátory projektů Horizont Evropa. Představí role v projektovém konsorciu, životní cyklus projektu, právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí, projektový management v praxi, změny grantové dohody a doporučení pro zpracování části „Implementace“ projektového návrhu.
   
 • Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa 
  14. 10. 2021 (9:00 – 12:30), online. Pozvánka a registrace.
  Workshop představí základy ochrany duševního vlastnictví v projektech programu Horizont Evropa a smluvním dokumenty, které přípravu a řešení projektu doprovázejí.

Horizont Evropa je evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací, kterým je od roku 2021 nahrazen program Horizont 2020. Součástí rámcových programů jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie, granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná témata nebo granty Twinning či ERA Chairs.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 9. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 09.09.2021 14:55

Akce dokumentů