E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníWebinář k Horizontu Evropa: Jak se stát hodnotitelem projektů (4/11/2022)

Technologické centrum AV ČR pořádá workshop Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa.

Kdy: 4. 11. 2022 (10:00 – 12:00)
Online
Informace o akci a odkaz pro registraci.

Účastníci workshopu se seznámí s hodnotícím procesem a s hodnoticími kritérii v programu Horizont Evropa, databází expertů a způsobem, jak Evropská komise hodnotitele projektů vybírá. Cílovou skupinou workshopu jsou noví potenciální hodnotitelé. Pro registraci na workshop je třeba mít založený alespoň stručný profil experta na Funding and Tenders Opportunities Portal.

Zkušeným výzkumníkům, kteří se zajímají o získávání grantů z programu Horizont Evropa, se velmi doporučuje, aby se zaregistrovali do databáze expertů a pokusili se stát hodnotiteli, protože tato zkušenost jim může zásadně pomoci při přípravě vlastních projektových žádostí v budoucnu.

Horizont Evropa je nový evropský rámcový program na podporu výzkumu a inovací, kterým je od roku 2021 nahrazen program Horizont 2020. Součástí rámcových programů jsou mimo jiné granty Marie Skłodowska-Curie, granty pro mezinárodní výzkumná konsorcia řešící konkrétní programem zadaná témata nebo granty Twinning či ERA Chairs.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropa na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 10. 10. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 10.10.2022 11:05

Akce dokumentů