E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR Théta – aplikovaný výzkum v oblasti energetiky: plánovaná soutěž

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO SOUTĚŽI


Technologická Agentura České republiky (TA ČR) informovala o připravované 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací Théta 2. Bude možné podávat projekty do Podprogramů 1 a 2. Vyhlášení soutěže je plánováno na 6. 9. 2023, uzávěrka na 25. 10. 2023.

Pokud plánujete podání návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu před uzávěrkou výzvy Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje výzkum a vývoj v oblasti energetiky. Financovány mají být projekty zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Podprogram 1: Výzkum ve veřejném zájmu

  • Je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Akcentovány jsou rovněž mezioborové technické oblasti, tedy interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.
  • Do projektu musí být zapojen aplikační garant (budoucí uživatel výsledků, který – přiložením Letter of Intent – deklaruje zájem o výsledky projektu a podílí se na nastavení projektového záměru). Aplikačním garantem musí být ústřední orgán státní správy v oblasti energetiky nebo územně samosprávný celek. Aplikační garant nemůže být členem projektového konsorcia.
  • Délka řešení projektu je 12 až 48 měsíců.
  • Maximální míra financování je 90 %.

Podprogram 2: Energetické technologie pro konkurenceschopnost

  • Je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů České republiky, především v krátkodobém a střednědobém horizontu.
  • Do projektu musí být zapojen alespoň 1 podnik, který výsledky projektu uplatní v praxi.
  • Délka řešení projektu je 12 až 48 měsíců.
  • Maximální míra financování je 60 %.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 27. 6. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 27.06.2023 11:15

Akce dokumentů