E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR a MD: vyhlášená soutěž programu Doprava

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 3. veřejnou soutěž programu Ministerstva dopravy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Uzávěrka je stanovena na 16. 6. 2021.

TA ČR pořádá pro zájemce o podání přihlášky informační seminář k této výzvě.
Akce proběhne 4. 5. 2021 od 10 hodin online. Registrační formulář naleznete zde.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této soutěže, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.    

              ► Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
              ► O programu DOPRAVA 2020+ na stránkách TA ČR.
              ► Prezentace a videozáznam z proběhlého webináře budou doplněny.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumuexperimentálního vývoje a inovací, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy

Specifické cíle programu:

  1. Udržitelná doprava.
  2. Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura.
  3. Přístupná a interoperabilní doprava.
  4. Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Základní informace o veřejné soutěži:

  • Každý projekt musí mít minimálně jednoho aplikačního garanta. Tím je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (instituce veřejné správy, výzkumná organizace nebo podnik), který deklaruje zájem o výsledky projektu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Více informací o požadavcích na aplikačního garanta je k dispozici v doplňující příloze k Zadávací dokumentaci. Žádost o aplikační garantství Ministerstva dopravy ČR je dostupná zde.
  • Délka řešení projektu je 12 až 48 měsíců.
  • Maximální dotace na projekt je 50 milionů Kč, míra financování je až 80%.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 16. 4. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 16.04.2021 16:00

Akce dokumentů