E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSEMINÁŘ Veřejné zakázky v projektech Horizontu 2020 a grantech Technologické agentury ČR - registrace do 26. 6. 2014

SEMINÁŘ na téma "Veřejné zakázky v projektech Horizontu 2020 a grantech Technologické agentury ČR" se bude konat dne 30. června 2014 v Technologickém centru AV ČR (Ve Struhách 27, Praha 6).

Na semináři budou představeny nové typy projektů v Horizontu 2020 s
názvem Pre-commercial Procurement (PCP, předobchodní zadávání veřejných
zakázek) a Public Procurement of Innovative Solutions (PPI, veřejné
zakázky pro inovativní řešení). Tyto typy projektů podporuje Evropská
komise jako nástroj, který má přinést zlepšení do procesu zadávání
veřejných zakázek.

Výše zmiňované typy projektů se objevují též v národních programech na
podporu výzkumu a vývoje, a sice v programu veřejných zakázek Beta,
vyhlašovaném Technologickou agenturou ČR. Programu Beta bude na semináři
také věnován prostor.

V případě zájmu se, prosím, registrujte zde nejpozději do 26. 6. 2014 do 12 hod. nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Přednášející: Kamila Hebelková (TC AVČR), Pavel Slípek (TA ČR)

Předběžný program 
09.30 – 10.00 Registrace 
 
10.00 – 10.45 Pre-commercial Procuremet, Public Procurement of Innovative 
Solutions 
 Přednášející: K. Hebelková, TC AV ČR 
 
10.45 – 11.30 Program Beta 
 Přednášející: Pavel Slípek, TA ČR 
 
11.30 – 11.45 Občerstvení, networking 

 

 

vložila: Darina Koubínová


 

Publikováno: Pondělí 09.06.2014 11:40

Akce dokumentů