E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na workshop - vliv genderových stereotypů na hodnocení vědecké práce - registrace do 19. 6. 2014

Dne 23. června 2014 od 15:00 do 17.30 se bude konat již třetí workshop ze série Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost na téma vliv genderových stereotypů na hodnocení vědecké práce: Co pro odstranění předsudků mohou a měly by dělat samotné výzkumné a vysokoškolské instituce?

Témata a otázky do diskuse:
současné nastavení institucionálních podmínek a ne/existence formálních pravidel zohledňující genderovou rovnost v procesech přijímání, kariérního postupu, obsazování vedoucích pozic a pozic v rozhodovacích orgánech, přístup k finančním zdrojům/grantům a odměňování atd.
jak zajistit transparentnost, spravedlivé a nediskriminační hodnocení vědecké práce, do kterého nebudou vstupovat jiné faktory než znalosti, schopnosti a dovednosti konkrétního vědce nebo vědkyně:
úspěšné příklady změn z prestižních zahraničních výzkumných ústavů a univerzit
možnosti prosazení konkrétních nástrojů a opatření v ČR

Workshop se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. V případě zájmu bude zajištěno profesionální hlídání dětí.
Svou účast a zájem o hlídání dětí prosím potvrďte na emailu
Povinná registrace bude ukončena dne 19. 6. 2014.

 

vložila: Darina Koubínová


 

Publikováno: Pondělí 09.06.2014 11:10

Akce dokumentů