E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCestovní granty na partnerské burzy programu Horizont Evropa

Projekt NCP_WIDERA.NET nabízí cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních – brokerage events, matchmaking events – k výzvám programu Horizont Evropa v klastrech druhého pilíře tohoto programu (Pillar II: Global Challenges and European Industrial Competitiveness, viz níže). Výzva je otevřená průběžně do vyčerpání rozpočtu (předpokládá se udělení 80 cestovních grantů).

Pokud plánujete využít tuto příležitost, informujte prosím Oddělení projektového řízení
(Ludmila Součková, ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

Kontaktujte nás prosím, i pokud Vás zajímají další možnosti, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery.

Maximální výše cestovního grantu je 1000 euro, žádost je nutné podat alespoň 15 pracovních dní před vybraným partnerským setkáním. Součástí žádosti musí být mimo jiné potvrzení registrace, program akce či zvací dopis.

Horizont Evropa je aktuálně hlavním nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu a inovací. V rámci jeho druhého pilíře jsou financovány projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu). Výzkumníkům, kteří nemají zkušenost s účastí v obdobných projektech alespoň jako například Work Package Leader, se často doporučuje pokusit se nejprve zapojit do projektového návrhu připravovaného zkušeným koordinátorem.
O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

Fakultní informace k aktuálním výzvám klastrů druhého pilíře Horizontu Evropa:

 • Cluster 1: Health 
  Témata potenciálně relevantní pro výzkumníky z různých oborů – například pro biology, chemiky nebo geografy – pokud jsou výsledky jejich výzkumu využitelné v oblasti zdraví a zdravotní péče.
 • Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society 
  Témata potenciálně relevantní pro výzkumníky, jejichž obor je na rozhraní se společenskými vědami, tedy především pro geografy. Je zde ale i téma na posílení průřezových dovedností výzkumníků.
 • Cluster 3: Civil security for society 
  Témata potenciálně relevantní pro chemiky, biology, geology i geografy, pokud jejich výzkum může být využitelný v oblasti bezpečnosti nebo odolnosti vůči katastrofám.
 • Cluster 4: Digital, Industry and Space 
  Témata potenciálně relevantní pro chemiky (CO2 conversion, advanced materials, biodegradable polymers), geografy (Earth observation – Copernicus), geology (raw materials), případně i biology (biomaterials, biodegradation of polymers).
 • Cluster 5: Climate, Energy and Mobility 
  Témata potenciálně relevantní například pro geografy (sledování Země, doprava, interakce zemských systémů s klimatickou změnou), biology (interakce ekosystémů s klimatickou změnou, biotechnologie), geology (paleoklimatologie, suroviny, geotermální zdroje) nebo chemiky (pokročilé materiály, technologie zachycení uhlíku, biopaliva).
 • Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 
  Témata potenciálně relevantní pro výzkumníky z oblasti biologie a ekologie (má-li jejich výzkum souvislost se zemědělstvím, lesnictvím, produkcí potravin, biodiversitou), geografie (rozvoj venkova, spolupráce s Afrikou, Arktida, sledování Země, využití půdy), hydrologie (management vody) nebo chemie (materiály na biologickém základě, produkce chemikálií z biologických zdrojů).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 27. 6. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 27.06.2023 09:45

Akce dokumentů

Kategorie: