E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMSCA4Ukraine Fellowships: vyhlášená výzva

Iniciativa MSCA4Ukraine připravuje otevření výzvy k předkládání návrhů projektů typu fellowship, které umožní výzkumníkům z Ukrajiny pokračovat ve výzkumné činnosti na institucích v Evropě bez přerušení existujících vazeb s výzkumnou a inovační komunitou na Ukrajině. Předkládání žádostí bude možné od 24. 10. 2022 do vyčerpání finančních prostředků (průběžné uzávěrky jsou plánovány přibližně na 11. 11. 2022, 9. 12. 2022, 9. 1. 2023) – žádosti by měly být podávány co nejdříve po otevření výzvy. Druhá (a patrně poslední) uzávěrka je 25. 11. 2022.

Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy – jako vědec z Ukrajiny nebo jako „akademický mentor“ přijímající ukrajinského vědce ve svém týmu – kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Výzva je otevřená pro všechny vědní obory. Délka projektu může být 6 až 24 měsíců (projekt nelze prodloužit podáním další žádosti). Hostitelská instituce musí být v zemi EU nebo asociované k programu Horizont Evropa. Žádost je třeba připravit ve spolupráci s „akademickým mentorem“ projektu na hostitelské instituci. Formálně žádost předkládá hostitelská instituce.

Výzkumník z Ukrajiny musí splňovat následující podmínky (viz též Terms of Reference):

  • Je ukrajinské národnosti, nebo měl 24. 2. 2022 primární místo trvalého pobytu na Ukrajině.
  • Odešel (has been displaced) z Ukrajiny 24. 2. 2022 nebo později, nebo je připraven se z Ukrajiny přesunout.
  • Má titul PhD (v době zahájení projektu), nebo je studentem doktorského studijního programu.
  • Má dostatečné jazykové schopnosti, aby mohl projekt řešit na zvolené hostitelské instituci.

Součástí projektu by měly být aktivity připravující budoucí znovu začlenění výzkumníka do výzkumné komunity na Ukrajině (i pokud ke znovu začlenění nedojde v rámci projektu), například:

  • Stáž na ukrajinské instituci.
  • Dvojí afiliace.
  • Společné vedení doktorandů.
  • Nebo jiná forma spolupráce s institucí na Ukrajině.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 29. 9. 2022.
Úprava 7.10.2022 (odebrána pozvánka na launch event, přidán odkaz na záznam a prezentace).
Úprava 23. 11. 2022 (úprava data druhé uzávěrky).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 29.09.2022 15:50

Akce dokumentů