E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline Informační den ke grantům MSCA – Postdoctoral Fellowships (21/5/2021)

Technologické centrum AV ČR pořádá Národní informační den, zaměřený na schéma Postdoctoral Fellowships akcí Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA).

Kdy: 21. 5. 2021 (9:00 – 13:00)
Kde: akce bude probíhat pouze online. Link pro sledování bude  registrovaným účastníkům zaslán e-mailem před konáním akce.

Informace o akci s odkazem pro registraci – Předběžný program.

Akce bude velmi přínosná pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, kterým poskytne podrobné informace o tomto schématu a provede je celým procesem přípravy. 

Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships určený výzkumným pracovníkům, kteří hodlají letos podat projektový návrh do poslední výzvy MSCA-PF-2021 v rámcovém programu Horizont Evropa. Workshop je naplánován na 24. a 25. června 2021, registrace bude spuštěna na začátku května, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA.

V rámci Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF) grantu je financována výzkumná (postdok) stáž spojená s mezinárodní mobilitou (projekt musí být řešen v jiné zemi, než kde podpořený výzkumník – fellow – dosud pracoval nebo studoval). Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka s praxí do 8 let po obdržní titulu PhD. Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na zvolené hostitelské instituci. Délka stáže je 1-2 roky (1-3 roky v případě Career Restart panel).
O schématu Postdoctoral Fellowships na fakultních stránkách.

MSCA-IF granty jsou zajímavou příležitostí pro:

  • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
  • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a přijíždějí / vrací se do Česka,
  • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést postdoka odkudkoli ze zahraničí.

Podprogram Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) je součástí programu Horizont Evropa. Cílem MSCA projektů je podpořit mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je cílena na všechny vědní obory. Základní podmínkou účasti v projektech je mezinárodní mobilita, tj. výzkumníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemi, kde aktuálně žijí, pracují nebo studují.

Informace o MSCA pro české zájemce – základní informace, aktuality, akce, národní kontakt etc.

Kontaktní osoby pro Horizont Evropka na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 23. 4. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 23.04.2021 08:55

Akce dokumentů