E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-francouzské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2022-2023

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Uzávěrka je 30. 6. 2021.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 20. 6. 2021.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francii. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí (včetně nákladů na cestovní pojištění), kdy vysílající strana hradí náklady jak na dopravu, tak na pobyt výzkumníka. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000 Kč na rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 19. 3. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 19.03.2021 12:00

Akce dokumentů