E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2024–2025

MŠMT vyhlásilo výzvu 8J24DE k předkládání návrhů mobilitních projektů výzkumu, vývoje a inovací zaměřených na bilaterální mezinárodní spolupráci Česko – Německo, a to s dobou řešení 2024–2025. Uzávěrka je 12. 6. 2023.

Pokud plánujete podání žádosti do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Zahraniční oddělení (Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit administrativní náležitosti přihlášky.
Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 5. 6. 2023.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.

Cílem aktivity je formou podpory mobility výzkumníků podporovat formování mezinárodních bilaterálních výzkumných týmů řešících témata výzkumu, vývoje a inovací s vysokým potenciálem uplatnění v evropských nebo jiných mezinárodních výzkumných programech.

Obsahově shodný návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v Česku a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu. Způsobilým nákladem projektů je pouze cestovné. Délka projektu musí být právě 24 měsíců se začátkem řešení 1. 1. 2024. Členy řešitelského týmu na české straně mohou být pouze zaměstnanci žadatele (žádající české instituce). Maximální výše dotace na jeden projekt je 400 000 Kč, maximálně 200 000 Kč na jeden kalendářní rok.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 17. 4. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pondělí 17.04.2023 15:05

Akce dokumentů