E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-německé projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2022-2023

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023. Uzávěrka je 30. 6. 2021.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 20. 6. 2021.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Cílem projektů je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu. Výzkumné projekty jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát.

V rámci projektů jsou financovány cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na cestu (včetně nákladů na cestovní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). 

Není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech. MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 200 000 Kč na rok, tj. 400 000 Kč na celou dobu řešení.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 9. 4. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 09.04.2021 10:00

Akce dokumentů