E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMATERIÁLY ZE Semináře k pravidlům pro státní podporu VaVaI

Dne 3. června 2014 se uskutečnil odborný seminář k pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který uspořádal odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a za účasti zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise.

Cílem semináře bylo informovat o nových pravidlech pro poskytování státní podpory pro VaVaI, zejm. o novém nařízení Komise, kterým se určité kategorie státní podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem, jakož i o novém rámci státní podpory VaVaI a prodiskutovat konkrétní otázky dané problematiky s dopady do národní legislativy.

 

PREZENTACE KE STAŽENÍ

 

vložila: Darina Koubínová
 

Publikováno: Pondělí 09.06.2014 11:45

Akce dokumentů