E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLIFE – ochrana životního prostředí a klimatu: národní výzva

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu na přípravu projektové dokumentace a o národní kofinancování pro tradiční projekty předkládané do řádné výzvy programu LIFE v roce 2019. Tato národní výzva je určená pro české žadatele, kteří budou v roli koordinátora nebo partnera předkládat projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2019.
► Uzávěrka národní výzvy pro podprogram Životní prostředí (Environment) je 30. 4. 2019.
► Pro podprogram Klima (Climate Action) je národní uzávěrka pro zaslání konceptu projektu
     (nepovinné) 14. 5. 2019 a uzávěrka národní výzvy 24. 6. 2019.

Do národní výzvy je možné předložit maximálně 2 žádosti za instituci.

Pokud se plánujete zapojit jako koordinátor nebo partner do evropské výzvy LIFE, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou národní výzvy Oddělení projektového řízení (Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz, nebo Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné zajistit, že budou podány maximálně 2 žádosti za instituci, a včas ošetřit formální náležitosti přihlášky.

Česká národní výzva LIFE

V rámci národní výzvy lze získat příspěvek na přípravu návrhu Tradičního projektu LIFE podávaného do evropské výzvy a dále částečné dofinancování výdajů českých řešitelů projektu, pokud by byl v evropské výzvě úspěšný (pro koordinátora: až „20% z konečných celkových způsobilých výdajů koordinujícího příjemce a jeho českých partnerů“ a současně maximálně 10 milionů Kč na projekt; pro partnera: až 20% způsobilých výdajů tohoto partnera a současně maximálně 1 milion Kč na projekt; viz text výzvy).

Evropská výzva LIFE

Evropský program LIFE financuje projekty v oblasti ochrany životního prostředí nebo klimatu. V rámci projektů není financován přímo výzkum, ale spíše konkrétní využití výsledků výzkumu. Projekty mají mít „přidanou hodnotu v kontextu EU“ (mohou to být například demonstrační aktivity nebo technická řešení, které by bylo možné následně napodobit jinde v Evropě). Není vyžadováno, aby do projektů byly zapojeny subjekty z více různých zemí.
Aktualita k evropské výzvě LIFE na stránkách Přírodovědecké fakulty.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 25. 3. 2019.
Úprava 29. 3. 2019 (registrace na specifické semináře a program semináře Životní prostředí).
Úprava 4. 4. 2019 (odkaz na aktualitu k evropské výzvě).
Úprava 30. 5. 2019 (odebrána informace o specifických seminářích).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 25.03.2019 13:35

Akce dokumentů