E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2022

V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko došlo k zahájení nového dotačního období a byly zveřejněny předběžné termíny zasedání monitorovacího výboru, což jsou nejzazší termíny pro podání projektové žádosti: 26. 4. 2022, 20. 9. 2022 a 7./8. 12. 2022.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na programové území. Dále musí být projekt zaměřen na investiční prioritu programu, ve které jsou ještě k dispozici finanční prostředky; v tuto chvíli lze předkládat projekty zaměřené například na podporu environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí. Doporučuje se projektový záměr předem konzultovat s příslušným kontaktním místem.

Aktuální informace o možnostech dotace a programová území.
Prioritní osy.
Kontaktní místa.
Doporučené nejzazší termíny pro podání projektové žádosti.

Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z Česka a jedna ze SaskaKoordinátor projektu (lead partner) musí mít sídlo v programovém území. Míra financování je 80%.

Další informace o formálních náležitostech projektových žádostí budou brzy zveřejněny.

Kontaktní osoby pro programy Interreg na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Klára Sobotíková.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 14. 2. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pondělí 14.02.2022 13:15

Akce dokumentů

Kategorie: