E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí

V rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je nejbližší uzávěrka pro podání projektových žádostí 14. 12. 2022.

Pokud plánujete účast na projektu podávaném do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz, Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program je určen pro regionální projekty, které musí mít pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. Do projektu musí být zapojen minimálně jeden partner z ČR a jeden partner z Bavorska. Výše dotace z programu je maximálně 80% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Prioritní osy programu:

  1. Výzkum a přenos znalostí
  2. Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního postředí
  3. Vzdělávání
  4. Kultura a udržitelný cestovní ruch

Projekty musí být přiřazeny ke konkrétní Prioritě programu a konkrétnímu Specifickému cíli této prioritní osy. Vzhledem k nutnosti dopadu projektu na programové území se pro Přírodovědeckou fakultu jeví jako relevantní například Priorita č. 2: Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního postředí. Podání probíhá přes online systém Jems.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 29. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Čtvrtek 29.09.2022 10:30

Akce dokumentů