E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOnline workshop pro žadatele o ERC granty – první část (29/9 až 1/10/2021)

Technologické centrum ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC pořádají Online workshop pro žadatele o granty ERC (European Research Council).

Online
Kdy: Termíny budou potvrzeny dle finálního počtu účastníků, kteří splní podmínky účasti. Předběžné termíny: 29. 9. 2021 (vědy o neživé přírodě – PE)
                                    30. 9. 2021 (vědy o živé přírodě – LS)
                                    1. 10. 2021 (společenské a humanitní vědy – SSH)

Informace o akci a registrace – Pozvánka a podrobné pokyny.
Zájemci o účast na workshopu by se měli zaregistrovat co nejdříve,
i když materiály vyžadované pro účast na workshopu zašlou později (do 22. 8. 2021).

Akce je určena pouze pro výzkumníky, kteří se chystají žádat o ERC grant v některé z výzev 2022,
zejména o Starting či Consolidator (žadatelé o Advanced či Synergy jsou rovněž vítáni),
 a na svém projektovém návrhu již intenzivně pracují.
Harmonogram ERC výzev 2022.

Výzkumníkům, kteří plánují žádat o ERC grant, účast na workshopu velmi doporučujeme.

Předpokládá se, že účastníci workshopu využívají podporu své (potenciální) hostitelské instituce. Proto prosíme zájemce o účast na workshopu z Přírodovědecké fakulty, aby (pokud tak již neučinili) co nejdříve kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz) – výzkumníci se sice na workshop registrují sami, ale současně musí být na seznamu zájemců, který musí (potenciální) hostitelská instituce do 22. 8. 2021 zaslat organizátorům.

Podmínkou účasti na workshopu je zaslání následujících materiálů o žadateli a plánovaném projektu:

 • Abstrakt projektu (maximálně 2000 znaků včetně mezer)
 • CV žadatele (maximálně 2 strany)
 • Přehled dosažených výsledků žadatele – 
  – Early achievements track-record pro žadatele o ERC Starting či Consolidator Grant  
  – 10 years track-record pro žadatele o ERC Advanced Grant 
  (maximálně 2 strany)
 • Při registraci je třeba vyplnit předběžný název projektu a zvolený hodnotící panel.

Vše musí být zpracováno podle pravidel ERC přihlášky – odkazy na potřebné pokyny a templáty jsou uvedeny v pozvánce na workshop – a zasláno organizátorům workshopu do 22. 8. 2021. Všechny zaslané materiály budou pokládány za důvěrné. Kvalita zaslaných podkladů bude rozhodující pro účast na workshopu. (Materiály musí před zasláním organizátorům projít konzultací s Oddělením projektového řízení.)

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny.

 • ERC Starting Grants jsou určeny pro vědce 2-7 let po PhD, kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 1,5 milionu EUR.
 • ERC Consolidator Grants jsou určeny pro vědce 7-12 let po PhD, kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat. Granty jsou udělovány až na 5 let s rozpočtem až 2 miliony EUR.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace o ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

Plánujete nebo zvažujete podání žádosti o ERC grant v delším časovém horizontu (např. 1-2 roky)? Kontaktujte nás prosím už teď, abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 23. 7. 2021.
Úprava 17. 8. 2021 (změna data konání).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom. 

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 26.07.2021 21:45

Akce dokumentů