E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERC Advanced Grants 2022: výzva a interní pokyny

Evropská výzkumná radaEuropean Research Council (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů projektů ERC Advanced Grants (ERC AdG). Tyto granty jsou určeny pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních 10 letech významně ovlivnili svůj obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků. Uzávěrka je 28. 4. 2022.

Vzhledem k časové náročnosti přípravy kvalitní ERC žádosti, by žadatelé o ERC AdG granty v této výzvě měli již na své žádosti pracovat – a být již v kontaktu s Oddělením projektového řízení. Pokud s námi ještě v kontaktu nejste a o podání žádosti uvažujete, kontaktujte prosím ihned Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Uvažujete o podání žádosti o jakýkoli ERC grant v horizontu 1–2 let? Kontaktujte nás už teď, abyste mohli plně využít veškerou podporu, která se potenciálním uchazečům o ERC projekty nabízí. O ERC a o podpoře žadatelům na fakultních stránkách.


Interní pokyny pro Přírodovědeckou fakultu

POZOR: Podle Opatření rektora č. 37/2020 musí být předběžná verze kompletního návrhu projektu zaslána na rektorát měsíc před uzávěrkou, tedy do 28. 3. 2022, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty. Bez splnění této podmínky rektorát nevystaví povinnou přílohu Commitment of the host institution. Předpokládá se, že půjde o předběžnou verzi projektového návrhu, na kterém bude žadatel po zbývající měsíc ještě intenzivně pracovat – nicméně už z předběžné verze musí být zřejmé, že půjde o návrh kvalitní.

Prosíme výzkumníky z Přírodovědecké fakulty, kteří plánují podat projektový návrh do aktuální výzvy, aby:

 1. Zajistili, aby do 14. 3. 2022 vedoucí katedry/ústavu a vedoucí sekce, kde má být projekt řešen, napsali e-mailem (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz), že s podáním tohoto konkrétního projektového návrhu souhlasí.
 2. Do 14. 3. 2022  zaslali (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz) předběžnou verzi kompletního návrhu projektu k zaslání na rektorát.
 3. V projektovém návrhu,
  který je podáván elektronicky prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal, uvedli: 
  Your organisation: UNIVERZITA KARLOVA, PIC: 999923434.
  Main Host Institution Contact: Tomáš Palatý, tomas.palaty@natur.cuni.cz.
  First name: Tomáš; Last name: Palatý; E-Mail: tomas.palaty@natur.cuni.cz; Position in org.: Horizon Europe officer;
  Department: Project Management Department; Street: Albertov 6; Town: Prague 2; Postcode: 128 00;

  Country: Czechia; Phone: +420 221951119
  Contact PersonKlára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz
  Contact Person: Adéla Jiroudková, adela.jiroudkova@ruk.cuni.cz

Vlastní projektový návrh podávají výzkumníci sami elektronicky
prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal.

Pokud budete mít během přípravy projektu jakékoli dotazy, prosím, neváhejte se na nás obrátit
(na klara.sobotikova@natur.cuni.cz a tomas.palaty@natur.cuni.cz).


 • Výzva ERC AdG 2022 – základní informace, podmínky, rozhraní pro podání přihlášky.
 • ERC Work Programme 2022 – závazné základní informace o výzvách 2022 včetně ERC AdG
  – žadatelům i zájemcům o ERC granty doporučujeme si tento dokument přečíst 
  (je stručný a přehledně strukturovaný a snadno v něm identifikujete ty části, které se Vás týkají).
 • Information for Applicants to the Advanced Grant Call – podrobné instrukce k sepsání návrhu.

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

ERC AdG může být udělen až na 5 let s celkovým rozpočtem až 2,5 milionu EUR, další až 1 milion EUR lze získat v odůvodněných případech na „nastartování projektu“ například na nákup nezbytných přístrojů.

Konkurenceschopný uchazeč o ERC AdG by měl v posledních 10 letech mít minimálně 10 publikací jako hlavní autor v mezinárodních vědeckých časopisech (multidisciplinárních nebo předních v daném oboru), dále například 10 příspěvků jako zvaný řečník na zavedených mezinárodních konferencích, podíl na organizaci 3 zavedených mezinárodních konferencí (jako člen steering / organising committee) a podobně – podrobnosti v pracovním programu, str. 21. Pro uchazeče o AdG je také relevantní, zda spolupracují na světové úrovni se špičkami ve svém oboru, případně se podílejí na „výchově“ vynikajících začínajících vědců (například zda některý jejich bývalý doktorand či postdok získal ERC Starting nebo Consolidator grant).

ERC granty patří mezi nejprestižnější výzkumné granty v Evropě. Úspěšnost ve výzvě ERC AdG 2020 byla přibližně 8% (zdroj).

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

Další informace:

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě: 
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 21. 1. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 21.01.2022 14:35

Akce dokumentů