E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP a Norské fondy: výzva programu Životní prostředí – vodní polutanty

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil v rámci programu Životní prostředí 
dvoukolovou výzvu Norských fondů s názvem Trondheim. Termín pro podávání projektových záměrů je 11. 6. 2021.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem bude realizace opatření, která prokazatelně povedou ke snížení koncentrací léčiv a jejich metabolitů obsažených v odpadních a následně i povrchových vodách. V prvním kole výzvy musí podávané projektové záměry obsahovat informace stanovené v Závazné osnově projektového záměru.

Žadatelem musí být český subjekt, partnerství se zahraničními subjekty není pro realizaci projektu povinné, avšak je vítáno. Projektové záměry musí být podány výhradně elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Maximální výše grantu je 26 milionů Kč (1 000 000 EUR), minimální výše grantu je 5,2 milionů Kč (200 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je více než 93 mil. Kč. Míra financování je 90%.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 9. 4. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 09.04.2021 14:30

Akce dokumentů