E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEHP a Norské fondy: program Životní prostředí – ekosystémy a biodiverzita

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyhlásil v rámci programu Životní prostředí výzvu Norských fondů s názvem Rago. Výzva je dvoukolová, projektové záměry jsou přijímány do 11. 6. 2021.

Pokud zvažujete podání žádosti, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Výzva podpoří implementaci reálných opatření pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Mělo by se jednat například o pilotní a demonstrační projekty vycházející z končících výzkumných projektů nebo o pilotní a demonstrační projekty, které by sloužily jako příklad přenosu dobré praxe ze zahraničí do Česka, případně opatření, která byla realizována v odlišných přírodních podmínkách a s úpravami mohou být realizována také v lokalitách, kde tyto přístupy nejsou doposud běžně uplatňovány.

Žadatelem musí být český subjekt, partnerství se zahraničními subjekty není pro realizaci projektu povinné, avšak je vítáno. Žádosti musí být podány výhradně elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Výše dotace může být 5,2 až 26 milionů Kč (200 000 až 1 000 000 EUR). Celková alokace pro výzvu je přibližně 150 milionů Kč. Míra financování je 90%.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 4. 2021.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Pátek 09.04.2021 15:20

Akce dokumentů