E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST: nově schválené mezinárodní sítě – možnost zapojit se

Mezinárodní program COST (European Cooperation in Scientific and Technical Research) zveřejnil seznam čtyřiceti nově schválených Akcí COST (COST Actions)mezinárodních sítí výzkumníků i zástupců soukromého sektoru zaměřených na určité výzkumné téma. Tyto sítě jsou v principu otevřené – ke schválené Akci COST se mohou připojovat další účastníci. Akce COST jsou často doporučovány jako výborný nástroj pro budování mezinárodních výzkumných kontaktů.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro českou vnitrostátní proceduru
     přistoupení k Akci COST: Romana Hogenová.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro mezinárodní program COST:
     Ludmila Součková (Müllerová).

Poznámka: Čeští výzkumníci se mohou zapojovat i do přípravy návrhů na nové Akce COST –
Informace k aktuální výzvě na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multisciplinatitu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány  pouze „networkingové“ aktivity (krátkodobé výměny výzkumníků v délce 5 – 90 dní; pořádání setkání, workshopů a konferencí), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Akce COST jsou čtyřleté. K běžící akci se lze připojit nejpozději ve třetím roce jejího trvání.

Do běžící akce se lze v principu zapojit následujícími způsoby:
► Jako člen Management Committee – mohou být maximálně 2 z jedné země
     (případně jako Management Committee Substitute).
► Jako člen některé pracovní skupiny (working group member).
► Jako účastník některé z aktivit, které akce pořádá.
Podrobnosti viz Participate in an ongoing Action.

Ideální postup pravděpodobně je:

 • Nejprve kontaktovat vedení dané akce, ke které se výzkumník chce připojit – kontakty jsou uvedeny v databázi všech Akcí COST, a domluvit se na způsobu jeho zapojení.
 • Poté je nutné absolvovat českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST – zaslat MŠMT (1) Dílčí projekt COST popisující aktivity českého účastníka v rámci jeho zapojení do Akce COST opatřený razítkem a podpisem statutárního orgánu a (2) Souhlasné vyjádření k tomuto projektu od předsedy dané Akce COST (u běžící akce) nebo koordinátora akce (u nově schválené akce).
  Kontaktní osoba pro tuto proceduru na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

Financování „networkingových“ aktivit mezinárodních Akcí COST
V rámci každé Akce COST má pouze jedna instituce funkci držitele grantu (Grant Holder). Ta prostřednictvím elektronického systému e-cost proplácí přímo jednotlivým účastníkům (osobám) cestovné a další příspěvky spojené s účastí na aktivitách Akce (podrobná pravidla viz COST Vademecum). Pouze když například některý z účastníků pořádá pro Akci workshop nebo letní školu, dostane jeho instituce od držitele grantu příspěvek na organizaci. Může se stát, že Akce nemá dostatečný rozpočet na financování cestovného pro všechny účastníky některé své akce, v takovém případě si (někteří) účastníci financují náklady spojené z cestou z vlastních zdrojů.

Podpora v České republice: Inter-COST
Výzkumníci z České republiky, kteří se již úspěšně zapojili do Akce COST a absolvovali českou vnitrostátní proceduru, se mohou ucházet o granty z českého programu Inter-COST, které umožňují částečně financovat například náklady na výzkum spojený s účastí v Akci COST, na cestovné spojené s účastí na aktivitách Akce (pokud je z důvodu nedostatku financí nemůže financovat rozpočet samotné mezinárodní Akce) a podobně.
Stránka českého programu Inter-COST.

Nově schválené Akce COST (podrobnosti o jednotlivých nových akcích, další běžící akce v databázi):

 • Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses
 • The European Aquatic Animal Tracking Network
 • Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
 • Revealing the Milky Way with Gaia
 • Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance
 • The neural architecture of consciousness
 • Climate change and bats: from science to conservation
 • Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach
 • Accelerating Global Science in Tsunami Hazard and Risk analysis
 • Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation
 • Genome editing in plants - a technology with transformative potential
 • Mechanochemistry for Sustainable Industry
 • Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms
 • European Non-Territorial Autonomy Network
 • Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level
 • Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific, and societal challenge
 • European network for Gynaecological Rare Cancer research: From Concept to Cure
 • Implementation Research Network in Stroke Care Quality
 • Who Cares in Europe?
 • Reliable roadmap for certification of bonded primary structures
 • Cultures of Victimology: understanding processes of victimization across Europe
 • European Cholangiocarcinoma Network
 • The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach
 • European Sexual Medicine Network
 • Advanced Engineering and Research of (aero)Gels for Environment and Life Sciences
 • Writing Urban Places. New Narratives of the European City
 • International Nucleome Consortium
 • Saving European Archaeology from the Digital Dark Age
 • Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750)
 • European Network for Chemical Elemental analysis by Total reflection X-Ray Fluorescence
 • Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies
 • Functional Glyconanomaterials for the Development of Diagnostics and Targeted Therapeutic Probes
 • European Research Network on Signal Transduction
 • Genomic BIodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems
 • Fire in the Earth System: Science & Society
 • European Forum for Advanced Practices
 • European Middle Class Mass Housing
 • Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder
 • Genomics of MusculoSkeletal traits Translational Network
 • People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 2. 1. 2019.
Úprava 8. 2. 2019 (doplněna informace o financování „networkingových“ aktivit mezinárodních Akcí COST).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 02.01.2019 13:10

Akce dokumentů