E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCONCERT-Japan: design of materials with atomic precision – výzva otevřena

V rámci iniciativy European Interest Group CONCERT-Japan byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů na téma Design of Materials with Atomic Precision. Uzávěrka je 18. 7. 2022.

Účast českých subjektů v projektech bude financovat MŠMT (účast ústavů Akademie věd bude financovat AV ČR).

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny náležitosti přihlášky.

Příklady témat, na která se mohou projekty zaměřit:

  • Computational methods and simulation of properties at atomic level
  • Design of Materials with Atomic precision using AI and Mathematical Analysis, modelling, Simulation
  • Developing system/techniques for the synthesis of functional nano-materials
  • Developing system/techniques to control the structure
  • Composition and structure control of materials (inorganic, ceramics, organic, metal, bio, topological, composite material etc.) at atomic level
  • Development of novel tools for atomic level analysis, and characterization techniques
  • Integration and validation of the developed nano-technology in relevant applications (high efficient solar cell, chemical sensor, catalysts etc.)

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři z toho minimálně 1 z Japonska a 2 ze 2 různých evropských zemí zapojených do výzvy (Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Turecko). Maximální doba řešení projektu jsou 3 roky. Předpokládá se, že celkem bude financováno 6 projektů.

Maximální míra financování pro české účastníky projektů je 100 % uznatelných nákladů pro univerzity a výzkumné instituce (50 % pro malé a střední podniky). Maximální rozpočet pro české účastníky v jednom projektu je 150 000 EUR na celou dobu trvání projektu.

Projektové návrhy budou podávány elektronicky koordinátorem projektu prostřednictvím portálu EIGJAPAN_JC2022. Současně musí čeští účastníci projektů zaslat kopii přihlášky MŠMT prostřednictvím datové schránky.

Odeslání přihlášky prostřednictvím datové schránky zajistí Oddělení projektového řízení Přírodovědecké fakulty, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 17. 5. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 17.05.2022 14:30

Akce dokumentů