E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBiodiversa: biodiverzita a ekosystémy – mezinárodní výzva

Iniciativa Biodiversa vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society. Uzávěrka pro předběžné návrhy projektů (pre-proposals) je 9. 11. 2022.
Účast českých subjektů v projektech bude financovat Technologická agentura České republiky (TA ČR) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

20. 9. 2022 (15:00 – 16:30) proběhne online informační webinář k této výzvě
– registrace je možná zde.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Tematické zaměření výzvy:

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
    (toto téma nebude TA ČR podpořeno)
  • Making use of available biodiversity monitoring data

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, z toho alespoň 2 musí být země EU nebo země asociované k programu Horizont Evropa – obvyklá velikost konsorcia bývá 4 až 6 partnerů ze 3 až 5 zemí. Každý partner musí splňovat kritéria způsobilosti svého národního poskytovatele.

Do výzvy jsou zapojeny tyto země: Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Pobřeží slonoviny, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko a Turecko.

Financování účasti českých subjektů je navázáno na program TA ČR a MŽP Prostředí pro život. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejich výsledky budou uplatnitelné v podmínkách ČR. Maximální míra podpory pro českou stranu projektu je 85%. Zapojit se mohou výzkumné organizace, podniky nebo organizační složky státu. Celková alokace TA ČR na tuto výzvu je 500 000 EUR s maximální výší na projekt 170 000 EUR.

Projektové návrhy budou na mezinárodní úrovni podávány elektronicky koordinátorem projektu; současně musí čeští účastníci k datu uzávěrky pro pre-proposals odevzdat TA ČR prostřednictvím datové schránky povinné národní přílohy.

Odeslání národních příloh TA ČR prostřednictvím datové schránky zajistí Fakulta, proto je nutné, aby zájemci o účast v dostatečném předstihu kontaktovali Oddělení projektového řízení (na klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 9. 2022.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 09.09.2022 09:15

Akce dokumentů