E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVytvoření SSH tunelu do fakultní sítě

Návod k nastavení přístupu do fakultní sítě z mimofakultních počítačů pro účely přístupu k informačním zdrojům.

 

V současnosti je doporučovaný způsob vzdáleného přístupu do systémů dostupných pouze z interní sítě PřF (např. CIS) popsán na stránce Vzdálený přístup (nastavení proxy).

Pro přístup pouze k informačním zdrojům ("vědeckým článkům") fakulty lze použít i EZ Proxy (bez nutnosti cokoli nastavovat v prohlížeči)

 


Níže uvedený postup je alternativní možností vzdáleného přístupu pro techničtěji pokročilejší uživatele.

SSH tunel

Jde o vytvoření ssh tunelu přes některý fakultní server, na kterém máte účet. Nejjednodušší je použití poštovního serveru mail.natur.cuni.cz. Vytvořením tunelu se potom požadavky vzdáleného počítače budou proxy serveru jevit jakoby přicházely z poštovního serveru a provoz povolí.

MS Windows

Stáhněte si freeware ssh klienta Putty.exe. Jedná se přímo o spustitelný soubor, který se neinstaluje. Doporučuji zkopírovat do C:\Program files\Putty a udělat si zástupce na plochu nebo do nabídky Start

Rozbalte sekci Connection a dále SSH. Zde klikněte na položku Tunnels

zdroje_03
.

 

Zkontrolujte, zda máte vybráno Local a vyplňte políčka Source port a Destination a klikněte na tlačítko Add. Výsledek by měl vypadat takto:

zdroje_04
.

 

Přejděte do sekce Session a jako Host name napište web.natur.cuni.cz, protokol musí být SSH (port 22)

zdroje_05
.

 

Do Saved Sessions si napište jméno, pod kterým se relace uloží. Takže např. PrF Proxy. Klikněte na tlačítko Save. Výsledek:

zdroje_06
.

 

Při příštím spuštění Putty stačí pouze v sekci Session vybrat uloženou relaci PrF Proxy a kliknout na Open.

Nezapomeňte, že během přístupu k online zdrojům fakulty musíte mít neustále vytvořený SSH tunel - tzn. putty musí být stále spustěné!

Vyberte PrF tunel a klikněte na Open. Při prvním přihlašení se objeví nasledující dialogové okno. Kliknutím na Ano si Putty otisk veřejného klíče serveru (server key fingerprint) přidá do seznamu a příště se již nebude ptát. Otisk klíče je pro daný server a způsob šifrování jedinečný, takže máte jistotu, že komunikujete s pravým serverem. Pokud by někdy Putty nahlásil změnu otisku klíče, buďte opatrní, na server se nepřihlašujte a kontaktujte správce serveru p. Hůlu, tel. 2 2195 1024, jestli nedošlo k reinstalaci serveru.

zdroje_07
.

 

Vytvoření tunelu pro linux, unix

ssh -l login -L 3128:cache.natur.cuni.cz:3128 web.natur.cuni.cz

Nezapomeňte, že během přístupu k online zdrojům fakulty musíte mít neustále vytvořený SSH tunel - tzn. putty musí být stále spuštěné!

 

Nastavení prohlížeče

Firefox

V menu nabídce Tools vyberte položku Options. Zde na kartě General klikněte dole na Connection Settings a opište si stávající nastavení (důležité!). Poté nastavte parametry podle obrázku. Potvrďte stiskem tlačítka OK.

zdroje_08

 

Internet Explorer

V menu nabídce Nástroje vyberte Možnosti Internetu a na kartě Připojení klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě... a opište si stávající nastavení - i to, které se objeví po stisknutí tlačítka Upřesnit (důležité!). Poté vyplňte parametry podle obrázku a klikněte na Upřesnit.

zdroje_09

 

Zde zatrhněte: Pro všechny protokoly používat stejný proxy server. Potvrďte klikáním na tlačítko OK.

zdroje_10
.

 

Ostatní prohlízeče

V návodu si najděte, kde se nastavuje proxy server a nastavte ho na localhost a port 3128.

 

Nyní již můžete přistupovat na online zdroje fakulty. Po skončení nezapomeňte zavřít ssh tunel ukončením relace v Putty a vrátit nastavení proxy v prohlížeči do původního stavu, jinak Vám nebude fungovat přístup na www stránky.

Upozornění: některé online zdroje neumožňují přístup přes proxy. V takovém případě není prozatím přístup ze vzdáleného počítače možný.

 

Akce dokumentů