E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality


Ministerstvo životního prostředí hledá referenty/referentky

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na pozici referenta/referentku v odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, a to na dobu určitou do 31.12.2022. Předpokládaný nástup je 1. července 2021. Zájemci, své nabídky zasílejte do 23. dubna 2021.

Publikováno 10.3.2021

Nenechte si ujít nové číslo časopisu EkonTech

Uplynulý rok byl plný zvratů a novinek, které mohly zaniknou v bohatém informačním toku. Únorové vydání přehledně představuje nejdůležitější technologie roku 2020, zkoumá rozvoj e-commerce, popisuje vliv pandemie na životní prostředí a dotýká se i tématu ekonomické svobody, Brexitu a jaderné energie.Zájemci mohou také nahlédnout na výsledky studie TOP Zaměstnavatelé 2021, díky které vznikl žebříček těch nejžádanějších zaměstnavatelů v České republice.

Publikováno 3.3.2021

VLČÍCH TERITORIÍ MEZIROČNĚ PŘIBYLO, DO ČESKA JICH ZASAHUJE DVAADVACET

Podle unikátního terénního monitoringu šelem na celém území České republiky se v roce 2020 nacházelo v České republice alespoň částečně dvaadvacet vlčích teritorií. Devatenáct z nich v pohraničních oblastech, některá na naše území zasahovala jen nepatrně. Ve čtrnácti případech se jednalo o smečky, které v našich podmínkách čítají obvykle 4–6 jedinců. Oproti roku 2019 se počet teritorií zvýšil o čtyři, počet smeček o jednu.

Publikováno 25.1.2021

Eliška Procházková: Od profesora Holého k protinožcům a zpět

„Absolventi školy Antonína Holého“, tak se někdy říká studentům, kteří pod jeho vedením pracovali. Patří mezi ně i Eliška Procházková, která se ho nebála oslovit již v rámci středoškolské odborné činnosti a pod jeho vedením pak pracovala i na bakalářské práci. Později ale od organické chemie a biochemie přešla k technice NMR spektroskopie a jako postdoktorandka sbírala zkušenosti v Německu, Austrálii a Japonsku. Vrátila se a dnes působí jako vědecká pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a své zkušenosti předává dál i jako školitelka na své alma mater, Přírodovědecké fakultě UK.

Publikováno 19.1.2021

Program podpory talentovaných doktorandů STARS 2021 je spuštěn

STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. I v letošním roce byly vypsány výzkumné projekty v rámci všech sekcí naší fakulty, a to v celkovém počtu 49. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2021.

Publikováno 12.1.2021

Vybrané tituly Nakladatelství Karolinum za rok 2020

Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, bylo založeno v roce 1990. Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Za dobu své existence Karolinum vydalo na 5500 publikací a i v loňském roce pro vás připravilo řadu knižních novinek.

Publikováno 4.1.2021

ÚJV v Řeži nabízí zajímavou pracovní pozici

ÚJV v Řeži u Prahy provozuje vývojové a výzkumné centrum pozitronové emisní tomografie. Kromě komerční výroby již zavedených radiofarmak se zde věnují i vývoji nových preparátů. V oblasti radiofarmak patří k nejmodernějším pracovištím ve střední Evropě. V současné době nabízí volnou pozici radiotechnika.

Publikováno 11.12.2020

Zemřel profesor Rudolf Zahradník

Dne 31.10.2020 zemřel profesor Rudolf Zahradník. Absolvoval VŠCHT v Praze, působil ve funkci ředitele Heyrovského ústavu, byl předsedou AV ČR, patřil k zakladatelům české kvantové chemie a vynikajícím způsobem přednášel i na naší fakultě. Pro ty, kteří měli to štěstí, že na přelomu 60. a 70. let absolvovali tyto jeho přednášky, jistě utkvěl v paměti jeho mimořádně bohatý slovník a brilantní čeština spojená se snahou nadchnout studenty pro přednášenou látku a o propojení všech přírodovědných disciplín. Čest jeho památce.

Publikováno 2.11.2020

Zemřel Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.

Dne 25.10.2020 zemřel na následky Covid-19 profesor Zlatko Kvaček, dlouholetý pracovník Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Světová kapacita v oboru paleobotaniky, specialista na třetihorní flóru, neuvěřitelně produktivní, ale hlavně fantastický, skromný kolega s nikdy neutuchající dobrou náladou. Čest jeho památce.

Publikováno 30.10.2020

Zemřel prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

Dne 25.10.2020 zemřel po krátké nemoci prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Prof. Z. Pertold byl uznávaným odborníkem v oblasti geneze rudních ložisek, aplikované strukturní geologie, či rudní mineralogie. Čest jeho památce.

Publikováno 27.10.2020

Akce dokumentů