E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě míří i na naši fakultu

Již 17. ročník talentovaného programu L´Oreál - UNESCO Pro ženy ve vědě zná tři nové vítězné projekty. Jednou ze tří vědkyň, které svými projekty zaujaly porotu, je Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme!

 

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. z katedy fyzikální a makromolekulární chemie se zabývá vývojem nových materiálů, katalyzátorů, které budou efektivní i bez přítomnosti drahých kovů a umožní přeměnu CO2 na tzv. solární paliva pouze s využitím slunečního záření.

V současnosti rostou obavy z globálního oteplování způsobeného nadměrnou produkcí oxidu uhličitého. S tím souvisí také hledání alternativních zdrojů energie a surovin. V mém projektu se zabývám vývojem nových materiálů, katalyzátorů, které umožní přeměnu oxidu uhličitého
na tzv. solární paliva. Těmi jsou například metan, etanol, propan a další jednoduché uhlovodíky. Hlavním cílem projektu je vyvinout materiály, které budou efektivní i bez přítomnosti drahých kovů, jako jsou platina a paladium, s využitím pouhého slunečního záření. Takovými materiály s velkým potenciálem jsou karbidy přechodných kovů, například karbidy titanu nebo molybdenu.

 

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě 

Nadace L’Oréal podporuje ženy po celém světě, dává jim možnost utvářet svou budoucnost a měnit společnost k lepšímu. Zaměřuje se na tři hlavní oblasti: vědecký výzkum, inkluzivní krásu a opatření v oblasti klimatu. 

Talentový program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 3 900 žen ze 110 zemí. 


L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice 

V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 47 talentovaných žen – vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši přes 10 milionů korun. 

 

Publikováno: Čtvrtek 18.05.2023 11:35

Akce dokumentů