E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů katedry v r. 2006

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Král J., Musilová J., Št'áhlavský F., Řezáč M., Akan Z., Edwards R.L., Coyle F.A., Almerje C.R. (2006): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Res. 14 (8): 859-880. [PubMed] IF2006 = 3,057

Liebl D., Difato F., Horníková L., Mannová P., Štokrová J., Forstová J. (2006): Mouse polyomavirus enters early endosomes, requires their acidic pH for productive infection, and meets transferrin cargo in Rab11-positive endosomes. J. Virol. 80 (9): 4610-4622. [PubMed] IF2006 = 5,341

Mokrejš M., Vopálenský V., Kolenatý O., Mašek T., Feketová Z., Sekyrová P., Škaloudová B., Kříž V., Pospíšek M. (2006): IRESite: the database of experimentally verified IRES structures (www.iresite.org). Nucleic Acids Res. 34 (Sp. Iss. SI): D125-D130. [PubMed] IF2006 = 6,317

Palková Z., Váchová L. (2006): Life within a community: benefit to yeast long-term survival. FEMS Microbiol. Rev. 30 (5): 806-824. [PubMed] IF2006 = 8,691

Řezáč M., Král J., Musilová J., Pekár S. (2006): Unusual karyotype diversity in the European spiders of the genus Atypus (Araneae: Atypidae). Hereditas 143 (1): 123-129. [PubMed] IF2006 = 1,269

Swaminathan S., Mašek T., Molin C., Pospíšek M., Sunnerhagen P. (2006): Rck2 is required for reprogramming of ribosomes during oxidative stress. Mol. Biol. Cell 17 (3): 1472-1482. [PubMed] IF2006 = 6,562

Šťáhlavský F., Král J., Harvey M.S., Haddad C.R. (2006): A karyotype study on the pseudoscorpion families Geogarypidae, Garypinidae and Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones). Eur. J. Entomol. 103 (2): 277-289. [PDF] IF2006 = 0,782

Vališ K., Mašek T., Novotná D., Pospíšek M., Janderová B. (2006): Immunity to killer toxin K1 is connected with the Golgi-to-vacuole protein degradation pathway. Folia Microbiol. 51 (3): 196-202. [SpringerLink] IF2006 = 0,963

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v angličtině)

Salava J., Kočová M., Holá D., Chodová D. (2006): Photosynthetic characteristics and molecular basis of resistance to atrazine in a Czech biotype of redroot pigweed. Herbologia 7 (2): 21-30.

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v češtině)

Zikánová B., Koukol O. (2006): Inhibiční účinek látek v zubní pastě. Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 15 (2): 70-73.

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v angličtině)

Salava J., Chodová D., Kočová M., Krahulec F. (2006): First report on Digitaria sanguinalis (L.) Scop. resistant to atrazine in the Czech Republic. In: Proceedings of XVIIth Czech and Slovak Conference on Plant Protection. ČZU v Praze, Praha, pp. 587–591.

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v češtině)

Rothová O., Holá D., Kočová M., Bartáková J., Benešová M., Kohout L. (2006): Vliv brassinosteroidů na vybrané fotosyntetické a morfologické charakteristiky u různých genotypů kukuřice vystavených chladu. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006. ČZU v Praze, Praha, pp. 67-71. [PDF]

 

Popularizační články ve Vesmíru

Španielová H. (2006): Bakteriofágová terapie - utopie nabo realita?. Vesmír 85 (12): 750-752. [Vesmír]

Vondrejs V. (2006): O upjatosti ve vědě. Vesmír 85 (1): 49. [Vesmír]

Vondrejs V. (2006): Hledání živého generátoru vodíku. Vesmír 85 (5): 260-263. [Vesmír]

Vondrejs V. (2006): Co asi polidštilo opici? Vesmír 85 (11): 643. [Vesmír]

Vondrejs V. (2006: Ultrazvukem tam (= do buňky) a zase zpátky. Vesmír 85 (11): 645. [Vesmír]

Vondrejs V. (2006): Opičení po vědecku. Vesmír 85 (12): 722-723. [Vesmír]

 

Ostatní

Salava J., Chodová D., Kočová M., Krahulec F. (2006): Molecular basis of atrazine resistance in Czech biotypes of Digitaria sanguinalis (L.) Scop. The international survey of herbicide resistant weeds. www.weedscience.org.

Akce dokumentů