E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace členů katedry v r. 2003

Původní a přehledové články v časopisech s IF

Adamec T., Palková Z., Forstová J. (2003): Mouse polyomavirus large T antigen inhibits cell growth and alters cell and colony morphology in Saccharomyces cerevisiae. FEBS Lett. 555 (2): 268-273. [PubMed] IF2003 = 3,609

Flegelová H., Chaloupka R., Novotná D., Maláč J., Gášková D., Sigler K., Janderová B. (2003): Changes in plasma membrane fluidity lower the sensitivity of S. cerevisiae to killer toxin K1. Folia Microbiol. 48 (6): 761-766. [SpringerLink] IF2003 = 0,857

Frishman D., Mokrejš M., Kosykh D., Karstenmuller G., Kolesov G., Zubrzycki I., Gruber C., Geier B., Kaps A., Volz A., Wagner C., Fellenberg M., Heumann K., Mewes H.W. (2003): The Pedant genome database. Nucleic Acids Res. 31 (1): 207-211. [PubMed] IF2003 = 6,575

Holá D., Langrová K., Kočová M., Rothová O. (2003): Photosynthetic parameters of maize (Zea mays L.) inbred lines and F1 hybrids: their different response to, and recovery from rapid or gradual onset of low-temperature stress. Photosynthetica 41 (3): 429-442. [SpringerLink] IF2003 = 0,661

Hollanderová D., Rašlová H., Blangy D., Forstová J., Berrebi M. (2003): Interference of mouse polyomavirus with c-myc gene and its product in mouse mammary adenocarcinomas. Int. J. Oncol. 23 (2): 333-341. [PubMed] IF2003 = 2,536

Knapp O., Maier E., Polleichtner G., Mašín J., Šebo P., Benz R. (2003): Channel formation in model membranes by adenylate cyclase toxin (CyaA) of Bordetella pertussis: effect of calcium. Biochemistry 42 (26): 8077-8084. [PubMed] IF2003 = 3,922

Kuthan M., Devaux F., Janderová B., Slaninová I., Jacq C., Palková Z. (2003): Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Mol. Microbiol. 47 (3): 745-754. [PubMed] IF2003 = 5,563

Mannová P., Forstová J. (2003): Mouse polyomavirus utilizes recycling endosomes for a traffic pathway independent of COP1 vesicle transport. J. Virol. 77 (3): 1672-1681. [PubMed] IF2003 = 5,225

Palková Z., Váchová L. (2003): Ammonia signalling in yeast colony formation. Int. Rev. Cytol. 225: 229-272. [PubMed] IF2003 = 4,286

Pechová R., Kutík J., Holá D., Kočová M., Haisel D., Vičánková A. (2003): The ultrastructure of chloroplasts, content of photosynthetic pigments and photochemical activity of maize (Zea mays L.) as influenced by different concentrations of herbicide amitrole. Photosynthetica 41 (1): 127-136. [SpringerLink] IF2003 = 0,661

Vlastos A., Andreasson K., Hollanderová D., Heidari S., Forstová J., Ramqvist T., Dalianis T. (2003): VP1 pseudocapsids, but not a glutathione-S-transferase VP1 fusion protein, prevent polyomavirus infection in a T-cell immune deficient experimental mouse model. J. Med. Virol. 70 (2): 293-300. [PubMed] IF2003 = 2,371

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v angličtině)

Mrmusová-Šupolíková M., Pappová M., Mistríková J. (2003): Pathogenesis of murine lymphotropic gammaherpesvirus isolate 78. Acta Veterinaria Brno 72 (3): 371-376. [PDF]

Řičicová M., Palková Z. (2003): Comparative analyses of Saccharomyces cerevisiae RNAs using Agilent RNA 6000 Nano Assay and agarose electrophoresis. FEMS Yeast Res. 4 (1): 119-122. [PubMed]

 

Původní a přehledové články v recenzovaných časopisech bez IF (v češtině)

Lev J. (2003): Biofilmy. Biologické listy 68 (1): 15-36. [Biologické listy]

Pavelková J., Zikánová B. (2003): Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů. Biologie, chemie, zeměpis. Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách 12 (5): 226-229.

Vondrejs V. (2003): 50. výročí objevu struktury DNA. Živa 89 (2): 56.

 

Původní a přehledové články ve sbornících z konferencí (v češtině)

Holá D., Kočová M., Rothová O. (2003): Rozdíly v odezvě fotosyntetického aparátu listů kukuřice (Zea mays L.) na prudký či pozvolný nástup chladového stresu. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2003. VÚRV, ČZU v Praze, Agronomická fakulta, Praha, pp. 128-134.

 

Učebnice, skripta a další výukové texty

Vondrejs V. (2003): Genové inženýrství III. Karolinum. Praha. 77 pp.

 

Kapitoly v učebnicích a dalších výukových textech

Pikálek P. (2003): Dědičnost. In: Rosypal S. et al. (eds.): Nový přehled biologie. Scientia, Praha, pp. 604-630.

 

Patenty

Forstová J., Griffin B.E., Krauzewicz N.S. (2003): Papovavirus pseudocapsids and use thereof for exogenous material transfer (patent). US Patent No. 6613749.

 

Popularizační články ve Vesmíru

Vondrejs V. (2003): České pivovary a Univerzita Karlova. Vesmír 82 (10): 555-557. [Vesmír]

Akce dokumentů