E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Zde vám nabízíme aktuální studijní plán doporučený pro budoucí zájemce o magisterské studium oboru Fyziologie živočichů. Studijní plán pro první ročník je pojat jako základ, který neomezuje vaše další směrování. To vám dává celý rok času na to, abyste o zaměření svého bakalářského studia mohli přemýšlet.

Doporučené curriculum pro zájemce o navazující magisterské studium oboru Fyziologie živočichů


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Po dohodě se školiteli mohou být zadána i další témata bakalářských prací. Studenty, kteří se chtějí domluvit na tématu dosud nezadané bakalářské práce s externím školitelem, žádáme, aby se včas domluvili se svým externím školitelem. Externí školitel pak zašle katedrové koordinátorce dr. Horníkové předběžný název bakalářské práce, klíčová slova a krátkou anotaci bakalářské práce, včetně jejich cílů. To vše v českém a anglickém jazyce. Je třeba také uvést, v jakém jazyce bude práce psaná. U nových externích školitelů je třeba zadat také jméno a pracoviště vedoucího práce.

Informace pro studenty a školitele týkající se bakalářských prací


Harmonogram obhajob bakalářských prací 


Příklady bakalářských prací obhájených na Katedře fyziologie

Lucie Sovíčková: Využití cerebrálních organoidů jako neurovývojového modelu schizofrenie (2020)
Vojtěch Šprincl: Úloha mikroRNA při poranění a regeneraci míšní tkáně (2020)
Kristina Hakenová: Role střevní mikrobioty v rozvoji alzheimerovy demence (2019)
Šárka Špínová: Tyroidní hormony, jejich význam a chladová expozice (2019)
Jiří Kryštof Jarmar: Default mode network: Ontogeneze (2019)
Tomáš Javorský: Fyziologické mechanizmy cvičenia pri reštrikcii krvného obehu (2019)

 

Akce dokumentů

Kategorie: