E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Zde vám nabízíme aktuální studijní plán doporučený pro budoucí zájemce o magisterské studium oboru Fyziologie živočichů. Studijní plán pro první ročník je pojat jako základ, který neomezuje vaše další směrování. To vám dává celý rok času na to, abyste o zaměření svého bakalářského studia mohli přemýšlet.

Doporučené curriculum pro zájemce o navazující magisterské studium oboru Fyziologie živočichů


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

NABÍDKA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

Po dohodě se školiteli mohou být zadána i další témata bakalářských prací. Studenty, kteří se chtějí domluvit na tématu dosud nezadané bakalářské práce s externím školitelem, žádáme, aby včas nahlásili tajemnici katedry dr. Žurmanové své jméno, předběžný název bakalářské práce a jméno a pracoviště vedoucího práce.

Informace pro studenty a školitele týkající se bakalářských prací


Harmonogram obhajob bakalářských prací - podzimní termín akademického roku 2020/2021


Příklady bakalářských prací obhájených na Katedře fyziologie

Zuzana Čočková: Beta-adrenergní signalizace v centrálním nervovém systému (2015)
Petra Honzlová: Vnitřní komunikace v rámci cirkadiánního systému a její vliv na naše zdraví (2015)
Tereza Pavlištová: Diferenciační potenciál polydendrocytů v patologických stavech centrálního nervového systému (2015)
Kateřina Čechová: Autofagocytóza jako biochemický fenomén neurodegenerace (2014)
Anna Kloudová: Experimentální modely traumatického poranění míchy u potkana (2014)
Markéta Svojanovská: Animální modely schizofrenie zaměřené na NMDA receptory (2014)
Čestmír Vejmola: Psychedelika a mechanismy jejich působení na CNS (2014)
 

Akce dokumentů

Kategorie: