E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSenátní volby 2018

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 proběhnou volby do Akademického senátu UK na PřF UK pro volební období 2019-2022 a volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2019 - 2021. Termín pro podání písemného návrhu kandidatur do obou voleb je 12. listopad 2018 do 12:00.
Čas 26.11.2018   08:00
29.11.2018   23:55
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

I. Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na PřF UK

na volební období 2019-2022

termín voleb termín voleb je 26. až 29. listopad 2018

 

Voleni jsou dva členové ASUK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů.

Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáta může každý člen akademické obce fakulty.


Termín pro podání písemného návrhu kandidatury je pondělí 12. listopadu do 12:00.
Kontaktní osoba:   Jiří Hudeček,  
jiri.hudecek@natur.cuni.cz, katedra biochemie, Hlavova 8, pověřený člen dílčí volební komise.


K návrhu bude přiložen písemný souhlas kandidáta a případně další dokumenty jako je životopis a volební program kandidáta.

Pro představení kandidátů bude zřízen volební web. Na webu budou zveřejněny životopisy a volební programy dodané kandidáty pověřeným členům dílčí volební komise Marianu Novotnému, (marian.novotny@natur.cuni.cz) a Jiřímu Hudečkovi (jiri.hudecek@natur.cuni.cz)  nejpozději do středy 14. listopadu. Doporučený rozsah dodaných materiálů jsou maximálně dvě strany ve formátu pdf.

 Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb.

Členové akademické obce fakulty, kteří jsou zároveň členy akademické obce jiné fakulty UK (např. studují zároveň na PřF a LF) si mohou zvolit, zda budou do ASUK volit na PřF nebo jiné fakultě.


Pokud budou do ASUK volit na jiné fakultě, oznámí tuto skutečnost předsedovi Akademického senátu fakulty (Radim Perlín, radim.perlin@natur.cuni.cz) do pátku 23. listopadu 12:00. Předseda ASF je vyřadí ze seznamu voličů na Přírodovědecké fakultě.


S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy dílčí volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz).


II. Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK

na volební období 2019-2021

termín voleb termín voleb je 26. až 29. listopad 2018

 

 Voleno je celkem 14 senátorů a to podle následujícího rozdělení na jednotlivé volební okrsky: volební okrsek Biologie 7 senátorů, volební okrsek Chemie 3 senátoři, volební okrsek Geografie 2 senátoři a volební okrsek Geologie 2 senátoři. Počty volených senátorů byly stanoveny podle čl. 2 odst. 4 Volebního řádu AS PřF UK.

Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce Přírodovědecké fakulty UK. Navrhovat kandidáta může každý člen akademické obce fakulty.


Termín pro podání písemného návrhu kandidatury je pondělí 12. listopadu do 12:00.
Kontaktní osoba:   Jiří Hudeček,  
jiri.hudecek@natur.cuni.cz, katedra biochemie, Hlavova 8, pověřený člen dílčí volební komise.


Návrh musí obsahovat jméno kandidáta, jeho případné tituly, studijní program a ročník;

jeho součástí musí být jména a podpisy tři navrhovatelů, kteří jsou členy akademické obce fakulty. Další součástí návrhu je stručný životopis kandidáta a jeho prohlášení o možných střetech zájmů, kterých si je vědom, a dále jeho písemný souhlas s kandidaturou. Kandidát může být navržen pouze v tom volebním okrsku, do něhož sám přísluší svým studijním programem.

Pro představení kandidátů bude zřízen volební web. Na webu budou zveřejněny životopisy a volební programy dodané kandidáty pověřeným členům dílčí volební komise Marianu Novotnému, (marian.novotny@natur.cuni.cz) a Jiřímu Hudečkovi (jiri.hudecek@natur.cuni.cz)  nejpozději do středy 14. listopadu. Doporučený rozsah dodaných materiálů jsou maximálně dvě strany ve formátu pdf.

Kompletní kandidátní listiny pro jednotlivé okrsky zveřejní volební komise nejpozději do 19. 11. 2018

Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb. Výsledky voleb, tedy jména zvolených senátorů a náhradníků vyhlásí volební komise dne 30. 11. 2018.

S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy dílčí volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz).

Případné stížnosti proti přípravě, průběhu či výsledkům voleb je možno podat volební komisi nejpozději do 6. 12. 2018. Taková stížnost musí být písemná, a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne obdržení stížnosti.

Publikováno: Pondělí 22.10.2018 16:15

Akce dokumentů