E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníP. Šída: Paleolitické lokality v kvartérních sedimentech Čech: problémy a možnosti poznání pleistocenního lidského osídlení

Čas 16.12.2019
od 15:40 do 17:10
Místo Benátská 2, seminárum (BB, 2. patro)
Jméno
Přiložený soubor: Rudolph_program__2019_20.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Typickým jevem glaciálního prostředí je zvýšená prašnost. Prach vyfoukávaný z předpolí ledovců a teras tvoří po celém kontinentu sprašové sedimenty, které na mnoha místech zakonzervovaly pozůstatky lidského osídlení. Díky klidné sedimentaci nám zůstávají zachovány otisky sídlišť zamrzlé v čase s patrnými detaily dokumentujícími jednotlivé aktivity paleolitických lovců. To, co je pro dochování požehnáním, způsobuje obrovské problémy při hledání, protože lokality jsou zakryté vrstvou sedimentů. Pravým opakem sprašové sedimentace jsou sedimenty řek. Ty mohou v některých případech artefakty přemístit i na kilometrové vzdálenosti. Ukážeme si, jaký je vztah mezi sedimentací a dochováním archeologických situací v pleistocenních souvrstvích.
Publikováno: Středa 11.12.2019 12:25

Akce dokumentů