E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby diplomových prací - jaro 2022

Harmonogram magisterských SSZ – jaro 2022

 

Obhajoby diplomových prací

 

Středa 25. 5. 2022

 

Katedra botaniky, Benátská 2, Praha 2, Krajinova posluchárna

 

 

Zaměření: Algologie

Komise:          Předseda:        doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

Členové:          Mgr. Tomáš Fér, Ph.D., doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D., RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

 

8:30-9:20             Bc. Veronika Kantnerová    

Možnosti a limitace kultivace brakických a sladkovodních populací tubulárních morfotypů rodu Ulva (Ulvophyceae) pro potravinářské či biotechnologické využití

Vedoucí práce:           prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

Oponentka:                 Mgr. Eva Hejduková, Ph.D.

                       

9:20-10:10           Bc. Petr Knotek 

Vzor jako funkční znak, případová studie na zlativkách rodu Mallomonas

Vedoucí práce:           doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

Oponent:                     RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D.

Konzultant:                 doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

                       

10:10-11:00                  Bc. Jan Ráček    

Akumulace fenolických látek u řasy Spirogyra ve stresových podmínkách

Vedoucí práce:           RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

Oponentka:                 RNDr. Lenka Procházková, Ph.D.   

 

 

Zaměření: Mykologie

Komise:          Předseda:        doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Členové:          Mgr. Tomáš Fér, Ph.D., Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mgr. Jana Steinová, Ph.D.

 

11:00-11:50                  Bc. Kateřina Glässnerová    

Vymezení druhových hranic v sekci Candidi rodu Aspergillus

Vedoucí práce:           MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.

Oponent:                     Mgr. Miroslav Caboň, Ph.D.

           

 

                       

Zaměření: Mykologie

Komise:          Předseda:        doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Členové:          Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D., RNDr. David Svoboda, Ph.D.

 

11:50-12:40                  Bc. Tereza Ježková     

Sekundární metabolity a antimikrobiální účinky neotropických zástupců rodu Hermatomyces

Vedoucí práce:           doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Oponent:                     Ing. Martin Žabka, Ph.D.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikováno: Úterý 24.05.2022 08:10

Akce dokumentů