E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM. Křížek: Mráz - nejlepší děda aneb kryogenní fenomén u nás

Vznik, výskyt, aktivita
Čas 14.12.2017
od 15:40 do 17:10
Místo Benátská 2, B12 (1.mezipatro)
Jméno
Přiložený soubor: Rudolphovy seminare 2017
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Během kvartéru docházelo k výkyvům klimatu, což vedlo ke střídání dob ledových a meziledových. Časový úsek náležející dobám ledovým je mnohem rozsáhlejší než úseky připadající dobám meziledovým. Během chladných fází vznikly ve střední Evropě a potažmo u nás takové formy, které v současné době nalézáme hluboko v polárních zónách a nebo ve vysokých pohořích. Problémem však je, že tyto formy jsou často pohřbené a nebo se dochovaly v podobě reliktů, které byly pozměněny či přemodelovány během dynamického období postglaciálu – holocénu. Na druhou stranu se lze setkat s formami, které morfologicky mohou připomínat tvary vzniklé glaciální či periglaciální činností, ale jejich geneze je jiná. To společně s tím, že do dnešních dnů zůstaly některé z kryogenních forem aktivní komplikuje interpretaci různých geoindikátorů prostředí a klimatu. Příspěvek má seznámit se základními tezemi a novými poznatky opřenými o naše výzkumy týkající se kryogenního fenoménu na našem území, které posouvají chápání rozsahu horského zalednění a charakteru periglaciální zóny, včetně jejího přetrvávání v našich nejvyšších pohořích. Bude mj. diskutováno, zda horské ledovce neměly větší rozšíření než jen na klasických lokalitách a naopak, kde zcela určitě nebyly. Spolu s tím bude diskutováno, zda u nás v současnosti máme či nemáme horskou periglaciální zónu.
Publikováno: Neděle 10.12.2017 15:35

Akce dokumentů