E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníM. Chytrý: Červený seznam biotopů ČR

Poslední příspěvek jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK bude věnován hodnocení biotopů podle kritérií IUCN. Jaká stanoviště jsou u nás nejohroženější? A co je ohrožuje?
Čas 15.04.2019
od 17:00 do 18:30
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) nedávno rozšířila metodiku hodnocení pro červené seznamy druhů i na typy ekosystémů a biotopů. Česká republika je jednou z prvních zemí, která provedla takové hodnocení na národní úrovni. Podle metodiky IUCN byl hodnocen kvantitativní ústup biotopu, jeho omezené geografické rozšíření a zhoršování abiotické a biotické kvality. Kromě kritérií nutných pro hodnocení pro červený seznam tato skupina odborníků také hodnotila typy ohrožení a jejich význam pro každý biotop.

Ze 155 hodnocených biotopů bylo 14 klasifikováno jako kriticky ohrožené (CR), 32 jako ohrožené (EN), 33 jako zranitelné (VU), 30 jako téměř ohrožené (NT) a 46 jako málo dotčené (LC). Největší podíl biotopů v kategoriích CR+EN byl zjištěn u biotopů pramenišť, rašelinišť a mokřadů.

Jako nejvýznamnější ohrožující faktory byly vyhodnoceny sukcesní změny po ukončení tradičního hospodaření, eutrofizace vlivem atmosférického spadu dusíku a splachů z polí, vysychání biotopů závislých na vodě kvůli klimatickým změnám i změnám lokálního vodního režimu, a šíření invazních druhů.

Přednáška proběhne v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2 v Praze.

Všichni zájemci z řad studentů, členů ČBS i široké veřejnosti jsou vítáni.

Ilustrační obrázek k přednášce M. Chytrého - klasifikace biotopů podle kritérií IUCN

 

Publikováno: Sobota 06.04.2019 21:15

Akce dokumentů