E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKvětnové obhajoby bakalářských prací.

Harmonogram jarních obhajob bakalářských prací 2023.

ČTVRTEK 25.5. 2023 - dopoledne
Katedra botaniky, Seminárium  

Komise: Předseda: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.; Členové: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.; Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.; RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.

 9:00 –  9:30    Radka Opltová  
Název práce: Vliv herbivorie hmyzu na kompetici rostlin
Školitel: Mgr. Eliška Kuťáková, Ph.D.; Oponent: RNDr. Anna Florianová, Ph.D.

 9:30 – 10:00    Nina Bortelová 
Název práce: Využitie moderných analógií pri interpretácii paleoekologických a archeobotanických výsledkov
Školitel: RNDr. Jan Novák, Ph.D.; Oponent: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.

10:00 – 10:30     Petr Švanda 
Název práce: Faktory ovlivňující efektivitu přenosu pylu
Školitel: Mgr. Jakub Štenc; Oponent: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.

10:35 – 11:05     Věra Roblíková  
Název práce: Důsledek změny druhového složení lesa na kvalitu opadu a z něj vznikající půdní organické hmoty
Školitel: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Martin Bartuška, Ph.D.

11:05 – 11:35     Anna Skácelová  
Název práce: Vliv klimatických změn v zimním období na vegetaci
Školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Renata Schnablová, Ph.D.

11:35 – 12:05     Gabriela Secká 
Název práce: Vliv sucha na interakce rostlin a půdy
Školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Oponent: RNDr. Anna Florianová, Ph.D.

 

ČTVRTEK 25.5. 2023 - odpoledne
Katedra botaniky, Seminárium  

Komise: Předseda: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.; Členové: RNDr. Vojtěch Abraham, Ph.D.; Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.; Mgr. Irena Šímová, Ph.D.

13:00 –13:30     Denisa Nerandžičová  
Název práce: Interakce herbivorů a patogenů na rostlině
Školitel: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.; Oponent: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.

13:30 – 14:00     Julie Sládečková  
Název práce: Vliv patogenů na invazní rostliny
Školitel: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.; Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Čuda, Ph.D.

14:00 – 14:30     Pavel Kučera  
Název práce: Role alelopatie v utváření rostlinných společenstev
Školitel: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.; Oponent: RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.

14:35 – 15:05     Lucie Holzbachová  
Název práce: Květní biologie tropických alpínských rostlin
Školitel: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.; Oponent: Mgr. Jan Ptáček

15:05 – 15:35     Jakub Rataj  
Název práce: Modelování rozšíření balkánských horských endemitů
Školitel: Mgr. Jan Smyčka, Ph.D.; Oponent: Mgr. Matěj Man

 

PÁTEK 26.5. 2023 - dopoledne
Katedra botaniky, Seminárium  

Komise: Předseda: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.; Členové: RNDr. Martin Čertner, Ph.D.; RNDr. David Svoboda, Ph.D.; RNDr. Petra Mašková, Ph.D.

 9:00 – 9:30    Klára Bílá  
Název práce: Evoluční mechanismy středoevropských zástupců rodu Dactylorhiza
Školitel: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.; Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.

 9:30 – 10:00       Matěj Koubek  
Název práce: Temperátní flóra Patagonie a specifické aspekty její evoluce

Školitel: Mgr. Jan Ptáček; Oponent: RNDr. Gabriela Šrámková, Ph.D.

10:00 – 10:30     Tereza Šubrtová  
Název práce: Dopady globální klimatické změny na lišejníky
Školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.; Oponent: Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D.

10:35 – 11:05     Kamila Dědková  
Název práce: Pluralita fotobiontů ve stélkách lišejníků
Školitel: Mgr. Jana Steinová, Ph.D.; Oponent: Mgr. Lucie Vančurová, Ph.D.

11:05 – 11:35     Pavel Jirkovský  
Název práce: Molekulární a genomické metody využívané pro studium hybridizace u rodu Aspergillus a dalších hub
Školitel: Mgr. František Sklenář; Oponent: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

 

Publikováno: Úterý 23.05.2023 12:30

Akce dokumentů