E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJiří Neustupa: Podivuhodná hra květních symetrií

První z přednášek tradičního podzimního přednáškového cyklu, který pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK, bude věnována květním symetriím. Všichni členové ČBS, studenti PřF UK i zájemci z řad široké veřejnosti jsou zváni.
Čas 13.11.2023
od 17:15 do 18:45
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Anotace: Květy jsou pravděpodobně nejvýraznější strukturou rostlinného těla. Jejich vzhled je odpradávna spojován s estetickými vjemy. V tradici novověké přírodní filosofie byly považovány za završení sekvence metamorfóz při vývoji rostliny. Je ovšem překvapivé, že funkční signalizace květní morfologie směrem k (nejenom) hmyzím opylovačům byla objevena až na konci 18. století, a to díky průlomovému dílu Christiana Konrada Sprengela. Určující význam preferencí opylovačů pro utváření květní morfologie a symetrie byl ale nejprve spíše odmítán (mezi velké kritiky patřil i první předseda ČBS Josef Velenovský) a zůstal částečně kontroverzním tématem až do dnešních dnů. Současná tvarová biologie pracuje se symetrickými květními strukturami pomocí konceptu symetrických grup při geometricko-morfometrické analýze. Tímto způsobem lze zkoumat a kvantifikovat různé symetrické trendy či asymetrické odchylky od ideálních stavebních plánů květních částí. Přednáška ukáže některé příklady těchto moderních výzkumů. Na příkladu studia květní symetrie pohlavně diferencovaných květů si ukážeme jakým způsobem je dávný rozpor mezi pojetím strukturalistickým a funkčním stále aktuálním tématem současné rostlinné morfologie.

Přednášku na téma “Podivuhodná hra květních symetrií” přednese Jiří Neustupa, a sice dne 13. 11. 2023 od 17:15 v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2). Přednáška bude zároveň přenášena formou videokonference (odkaz k připojení se: https://meet.google.com/yep-moad-jyi).

Přednášku pořádá Česká botanická společnost ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UK.

 (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01433/full?fbclid=IwAR0EZNBjJ8dd246YU5rq5YlDEyRkYk82WZufhbEUtIRMpn1R2PRCybYI2qQ)

 

Publikováno: Středa 08.11.2023 19:35

Akce dokumentů