E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení7.12.2021

Bohumil Němec a jeho vědecká činnost

 


 

Mgr. Ivan Loginov

(CTS (AVČR & UK), Katedra filosofie a dějin přírodních věd (PřF UK))

 

Bohumil Němec patřil k největším osobnostem českého(a československého) vědeckého i veřejného života v první polovině 20 st. Dnes je známý především jako (spolu)objevitel statolitické funkce škrobových zrn, nebo též jako protikandidát Edvarda Beneše v prezidentské volbě 1935. Je ovšem autorem stovek odborných a popularizačních publikací, jimiž významně přispěl k vývoji rostlinné fyziologie, cytologie a genetiky. V rámci semináře se zaměříme na vybrané objevy a teoretických koncepty, za něž B. Němcovi vděčíme, a na jejich historické pozadí.

 

Link na seminář: https://cuni-cz.zoom.us/j/96375319746

 

Akce dokumentů