E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníV Praze probíhá setkání rostlinných biologů světového významu

Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu je rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století.

Významným bodem kongresu je informace o dokončované sekvenaci genomu hrachu shodou okolností právě v roce 150. výročí zveřejnění průlomové práce Gregora Mendela o křížení hrachu, která stála u zrodu moderní genetiky rostlin.

Hlavním tématem kongresu je hledání odpovědí na řadu otázek, které souvisejí s klíčovou úlohou rostlin při řešení globálních problémů lidstva. Rostliny v procesu fotosyntézy využívají energii slunečního záření pro tvorbu biomasy, která je zdrojem potravy pro všechny organismy na Zemi včetně člověka. „Kongres si klade za cíl přispět k řešení problémů spojených s uživením stále rostoucí celosvětové populace, zachováním stability složení atmosféry umožňující existenci života na Zemi v dnešní podobě, uchování ekosystémových funkcí a služeb při probíhající dlouhodobé změně klimatu“, říká profesorka Jana Albrechtová, která je prezidentkou kongresu Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016.

Velký prostor bude věnován rozvoji rostlinných biotechnologií pro potravinovou bezpečnost a efektivní využití rostlin pro produkci biopaliv budoucími generacemi. Diskuse je směřována i ke strategii rozvoje vědy a přenášení odborných poznatků politikům a veřejnosti nejen odborné. 

EPSO (European Plant Science Organization) je nezávislou evropskou akademickou organizací, která reprezentuje více než 220 vědeckých institucí a univerzit z 30 zemí v Evropě i mimo ni. FESPB je Federací evropských společností rostlinné biologie sdružující více než 25 národních oborových vědeckých společností. Je velkou poctou české vědě, že Česká společnost experimentální biologie rostlin byla pověřena organizací kongresu. Prezidenty kongresu jsou prof. Jana Albrechtová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z Botanického ústavu AV ČR a prof. Jiří Šantrůček z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.  

Jana Albrechtová je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity v Praze a pracuje též na Botanickém ústavu AV ČR. Je mnohaletou předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a byla též po dva roky prezidentkou The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Jiří Šantrůček je profesorem anatomie a fyziologie rostlin na Jihočeské univerzitě a též pracuje v Biologickém centru AV ČR. Je mnohaletým místopředsedou ČSEBR.

 

Úvodní obrázek: 

Emmanuel Boutet
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

Publikováno: Středa 01.06.2016 00:00

Akce dokumentů