E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Složka pro aktuality, upozornění a události
obhajoby
materialy k obhajobam pro aktuality
Semináře ZS2015
program seminářů ZS 2015/2016
domlouvací seminář
prezentace studentu NMgr 201115 program.pdf
Seminář: Spectral Analysis in Flow Cytometry
MVDr. Jozef Janda, Ph.D., MUDr. Michaela Nováková, Dr. Steffen Boehner
Seminář: Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav experimentální botaniky): Světlo – regulátor reakcí rostlin k abiotickým stresům
obrázky
Ozvěny seminářů
Prezentace studentů závěrem semestru k proběhlé sérii seminářů.
vanoce 2015
Vánoční večírek katedry
vanoce 2015 maly.jpg
Obhajoba disertační práce Mgr. Antónie Gibalové
The role of bZIP transcription factors in the male gametophyte of Arabidopsis thaliana
Prezentace a obhajoby témat studentů 1. ročníku postgraduálního studia AFR na PřF UK
2016_program-prezentace1r-PGS_AFR_PrFUK_02_12-fin.pdf
"Domlouvací seminář"
Bude se zde domlouvat výuka předmětů KEBR, které nejsou centrálně rozvrhovány.
Seminář: Mgr. Jozef Pecho
Mgr. Jozef Pecho (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha) Čeká nás doba ledová nebo mimořádně teplý interglaciál? Aneb proč věřit klimatickým modelům.
postdoc_cepb.pdf
Seminář: Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.
Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i). Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie jinak - unikátní technologie a metody pro výzkum nano-reality.
Seminář: doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s. Třeboň). Rostliny utvářejí klima evapotrenspirací
Seminář: Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (KEBR PřF UK, Praha). O forminech a tvarech aneb jak se tvarují pokožkové buňky rostlin.
Seminář prof. Sattler bude ze zdravotních důvodů nahrazen dr. Stibalem
Birgit Sattler Mag. Dr., Ao. Univ.-Prof. (Institute of Ecology, University of Innsbruck). Ice & Life - Living Cryosphere.
Seminář: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (Ústav jaderné fyziky AVČR, Řež). Fukušima I poté aneb o jaderné havárii a co se během pěti let podařilo a nepodařilo vyřešit.
Seminář: Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, Praha). Evoluce C-C.
Seminář: Mgr. Marek Stibal, Ph.D.
Mgr. Marek Stibal, Ph.D. (Department of Ecology, PřF UK): Life at a glacial pace: Biological processes in glacial ecosystems.
2016_program-prezentace_AFR_PrFUK_05_1fin.pdf
2016_program-prezentace_AFR_PrFUK_05_2fin.pdf
Presentations of Students of Ph.D.
Presentations of Students of Ph.D. Study in Plant Anatomy and Physiology, Faculty of Science, Charles University in Prague
Presentations of students of the 2nd and higher years of Ph.D.
Presentations of students of the 2nd and higher years of Ph.D. Study in Plant Anatomy and Physiology, Faculty of science, Charles University in Prague
Seminář: Prof. Dr. Stanislav Kopriva
Prof. Dr. Stanislav Kopriva (Cologne Biocenter, Köln): Natural variation in nutrient content in Arabidopsis and beyond
Seminář: Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, CSc.
Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, CSc. (CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno): Carbon pumping by plant ecosystems – environmental limits. Situa􀀁on in the Czech Republic
Seminář: Doc., RNDr. David Honys, Ph.D.
Doc., RNDr. David Honys, Ph.D. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha): Jednoduchost a komplexita: pylové –omiky
Seminář: Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (KEBR PřF UK, Praha): Vady na kráse GM plodin
Seminář: Dr. Camille Larue
Dr. Camille Larue - Fate of nanoparticles in plants
Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia
Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia oboru Experimentální biologie rostlin
14. konference experimentální biologie rostlin
V Brne v září 2015 proběhla 14. konference experimentální biologie rostlin (KEBR) a 13th Conference of Students of Experimental Plant Biology.
Obhajoby bakalářských prací
Srdečně Vás zveme na jarní termín obhajob bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Obhajoby diplomových prací
Srdečně Vás zveme na jarní termín obhajob magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
V Praze probíhá setkání rostlinných biologů světového významu
Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu je rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století.
Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Jan Fíla
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Jana Fíly v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Úloha fosforylace proteinů v progamické fázi vývoje samčího gametofytu tabáku".
Obhajoba doktorské disertační práce - Mgr. Nemanja Vukašinović
Dovolujeme si Vás pozvat na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Nemanja Vukašinoviće v programu P1524 Anatomie a fyziologie rostlin na téma "Functions of the exocyst complex in secretion and cell wall biogenesis".
Obhajoby bakalářských prací
Srdečně Vás zveme na podzimní termín obhajob bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Obhajoby diplomových prací
Srdečně Vás zveme na podzimní termín obhajob magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Obhajoby diplomových prací
Srdečně Vás zveme na podzimní termín obhajob magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin.
Seminare_ZS2016
Materyaly pro seminare ZS 2016/2017
Domlouvací seminář ZS 2016/2017
V úterý 4. 10. 2016 od 15:00 se bude v zasedací místnosti KEBR konat "Domlouvací seminář". Bude se zde domlouvat výuka předmětů KEBR (ZS 2016/2017), které nejsou centrálně rozvrhovány.
Seminář: ozvěny vědeckých setkání
Zúčastněte se s námi semináře, kde nám kolegové z katedry poreferují o zkušenostech z posledních vědeckých setkání.
Prezentace_studentu
Prezentace studentů Ph.D. studia
Srdečně Vás zveme na prezentace 5. a vyšších ročníků studentů Ph.D. oboru Anatomie a fyziologie rostlin.
Prezentace studentů Ph.D. studia
Srdečně Vás zveme na prezentace 4. a vyšších ročníků studentů Ph.D. oboru Anatomie a fyziologie rostlin.
Seminář: Mgr. Jakub Rídl Ph.D.
Mgr. Jakub Rídl Ph.D. - Vliv kořenů rostlin na složení a funkční potenciál mikrobiálních komunit v dlouhodobě kontaminované zemině
Seminář: prof. RNDr. Jan Černý PhD.
prof. RNDr. Jan Černý PhD. - Chemické války - charakterizace sekundárních metabolitů jako chemických zbraní hromadného ničení
Seminář: RNDr. Radek Litvín, Ph.D.
RNDr. Radek Litvín, Ph.D. - Světlosběrné systémy eukaryotních řas v průsečíku biologie, biochemie a biofyziky
Seminář: prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. - Jak buňka reguluje homeostázi auxinu? Pomoc od matematického modelování?
Seminář: Mgr. Alexander Ač, Ph.D
Mgr. Alexander Ač, Ph.D - Klima jako nelineární dynamický systém: aneb nejnovější vývoj ve světle posledních prognóz změny klimatu
Seminář: Univ.Doz. Dr. Ines Swoboda
Univ.Doz. Dr. Ines Swoboda - Allergies – when the immune system runs wild
Seminář: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. - Analýza rostlinných hormonů (nejen) na buněčné úrovni
Seminář: Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c.
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c. - Globální vládnutí a environmentální hrozby
Prezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia
Prezentace prací studentů 2. ročníku NMgr. studia oboru Experimentální biologie rostlin
Seminář: Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.
Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. - Virus šarky švestky a současné možnosti ochrany peckovin proti němu.
JAN KREKULE: Umožní rostliny přežít 21. století?
Zpráva z Bulletinu AVČR o kongresu PBE 2016
Vánoční večírek KEBR
Srdečně Vás zveme na Vánoční večírek Katedry experimentální biologie rostlin!
vecirek_2016.png
Seminář k 85. narozeninám Jana Krekuleho
Dne 9. 2. 2017 od 13:00h proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář věnovaný Janovi Krekulemu u příležitosti jeho 85. narozenin.
pozvanka_Jan_Krekule_2017_02_09.pdf
krekule2017.jpg
krekule_80.jpg
Seminare_LS2017
Domlouvací seminář LS 2016/2017
V úterý 21. 2. 2017 od 15:00 se bude v zasedací místnosti KEBR konat "Domlouvací seminář". Bude se zde domlouvat výuka předmětů KEBR (LS 2016/2017), které nejsou centrálně rozvrhovány.
Seminář k 85. narozeninám Jana Krekuleho
Podrobné upřesnění programu celostátního semináře Jana Krekuleho
Prezentace studentů Ph.D. studia
Srdečně Vás zveme na prezentace 1. ročníků studentů Ph.D. oboru Anatomie a fyziologie rostlin.
Seminář: Dr. Arthur K. Tugume
Dr. Arthur K. Tugume - Unravelling the Mechanisms of recovery of banana plantations from banana Xanthomonas wilt (BXW) infection
Seminář: prof. RNDr. Jiří Kolafa CSc.
prof. RNDr. Jiří Kolafa CSc. - Struktura a neobvyklé vlastnosti vody z pohledu fyzikální chemie
Katedra na Facebooku
Navštivte naše FB stránky, kde najdete mnoho zajímavých informací o dění na katedře i o dění mimo ni.
Seminář: Mgr. Ivan Kulich, Ph.D.
Mgr. Ivan Kulich, Ph.D. - Exocytóza kalóza syntáz a jejich role v ukládání křemíku do buněčné stěny aneb proč chlupy kopřivy žahají
Seminář: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. - Komu záleží na p-hodnotách? Alternativní přístupy ke statistickému testování
Seminář: RNDr. Dana Holá, Ph.D.
RNDr. Dana Holá, Ph.D. - Rostliny, sucho a proteomika: (ne)realita proteomických studií
Seminář: Dr. Alex Jones
Dr. Alex Jones - Membrane traffic in the plant root
Seminář: Ing. Jaroslav Čepl, CSc.
Ing. Jaroslav Čepl, CSc. - Brambory ty se hoděj ke všemu (zejména k výzkumu)
Seminář: RNDr. Pavel Poc
RNDr. Pavel Poc - Behaviorální aspekty politiky (diskuse s europoslancem)
Seminář: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. - Struktura mozku a architektura mysli
Seminářové ozvěny
Přijďte se se svými kolegy podělit o názory na letní semináře tohoto semestru.
Seminář: Dr. Till Ischebeck
Dr. Till Ischebeck - Lipids in pollen-different and making a difference
Obhajoba: Mgr. Martina Růžičková
Srdečně Vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Mgr. Martiny Růžičkové na téma Effectors of RAB GTPases and their role in plant secretion.
Obhajoba: Ing. Milan Urban
Srdečně Vás zveme na obhajobu doktorské disertační práce Ing. Milana Urbana na téma The physiological and proteomic characterisation of winter oilseed rape upon abiotic stress.
Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia
Prezentace prací studentů 1. ročníku NMgr. studia oboru Experimentální biologie rostlin
14th SCEPB Conference infosheet.pdf
14th Student Conference of Experimental Plant Biology
14. ročník studentské konference Experimentální biologie rostlin se bude konat v září v Bratislavě.
Conference guidelines.pdf
Podzimní termíny Bc. a NMgr. studia
Termíny odevzdání prací, obhajob a SZZK.
3. ročník studentské exkurze do výzkumných center zaměřených na biologii rostlin
Laboratoř buněčné biologie ÚEB AV ČR hledá nadšené biology/biochemiky
Hledáme nové kolegy do našeho týmu Laboratoře buněčné biologie. Vypracujte u nás bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci. Neváhejte a navštivte naše pracoviště osobně, kde Vám vše ukážeme a přiblížíme.
Vidíte slona v hroznýši? Klobouk? Reflektanci?
Nová publikace! Efekt vrstvení listoví na listovou odrazivost a na vegetační indexy měřené kontaktní sondou v průběhu sezóny.
Sháníme brigádníky na srpen
Sháníme brigádníky na srpen pro výpomoc při zpracování vzorků smrku z terénní kampaně v našich laboratořích pro podporu letecké kampaně dálkového průzkumu - viz leták v příloze.
Seminare_ZS2017
Domlouvací seminář
3. 10. 2017 od 15:00 proběhne v zasedací místnosti katedry "Domlouvací seminář", kde se domluví výuka předmětů KEBR, které nejsou centrálně rozvrhovány.
Konference ENPER 2017
20th European Network for Plant Endomembrane Research meeting September 12. - 15. Prague
Obhajoby bakalářských prací
Srdečně Vás zveme na podzimní termín obhajob bakalářských prací na Katedře experimentální biologie rostlin (Viničná 5, Prátovna).
Obhajoby diplomových prací
Srdečně Vás zveme na podzimní termín obhajob magisterských prací na Katedře experimentální biologie rostlin (Viničná 5, Prátovna).
14th International Student Conference on Experimental Plant Biology, Bratislava
Na 14. konferenci se výborně umístili naši studenti! Gratulujeme Zdeňce Vojtíkové, Radku Lefnarovi a Zuzaně Blascheové za oceněná umístění.

Akce dokumentů